“อ.สมเถา สุจริตกุล-บรูซ แกสตัน” นำสยาม ซินโฟนิเอตต้า โชว์ศักยภาพดุริยางค์เยาวชนไทยดนตรีคลาสสิกเชื่อมวัฒนธรรมไทย-ยุโรป 4 ประเทศ

แถลงข่าวกันไปเมื่อวานนี้ (2 ก.ย. 62) ที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม อาจารย์สมเถา สุจริตกุล ศิลปินศิลปาธร นายบรูซ แกสตัน ศิลปินศิลปาธร เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับมูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ นำวงสยาม ซินโฟนิเอตต้า วงดุริยางค์เยาวชนไทยเดินทางไปแสดงทัวร์ยุโรป 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย ฮังการี และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 3-18 กันยายน 2562 เพื่อสร้างบทบาทดนตรีคลาสสิกของไทยในเวทีโลก ให้นานาชาติได้เห็นถึงศักยภาพด้านดนตรีของเยาวชนไทย และการสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมโดยดนตรีคลาสสิก

อ.สมเถา สุจริตกุล กล่าวถึงวงสยาม ซินโฟนิเอตต้า เป็นวงออร์เคสตร้าในสังกัดมูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้เยาวชนผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีได้พัฒนาทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เป็นนักดนตรีมืออาชีพในอนาคต สำหรับการเดินทางทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้ ได้นำเยาวชนมีพรสวรรค์ด้านดนตรีของไทยกว่า 60 คน เปิดการแสดงดนตรียิ่งใหญ่ระดับโลกในสีสันของความเป็นไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานของคีตกวีไทยยุคปัจจุบันสู่โลกตะวันตก และเป็นโอกาสสำคัญที่สยาม ซินโฟนิเอตต้าได้นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติ เพื่อให้ทุกคนได้รู้ถึงพระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ดนตรีของพระองค์ท่าน

นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์โลกจาก Helena Citronova มหาอุปรากรประพันธ์โดยคีตกวีไทยถ่ายทอดจากชีวิตจริงของหญิงสาวชาวสโลวาเกียในเอ๊าซวิตซ์ เป็นการประสานความสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับยุโรปด้วยเหตุการณ์จากสงครามโลกครั้งที่ 2 และที่สำคัญยังเป็นการนำเสนอดนตรีจากมหากาพย์ทศชาติ เป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาผ่านดนตรี กระตุ้นความสนใจในการแสดงทศชาดชาดกพระชาติที่ 10 “พระเวสสันดร” ที่จะมีการเปิดรอบปฐมทัศน์ในประเทศไทยในปีหน้าด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย