กองทัพภาคที่ 3 นำเฮลิคอปเตอร์นำอาหารลำเลียงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยวันนี้ได้ประกอบอาหารนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปส่งให้กับชาวบ้านที่ไม่สามารถออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้

พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เร่งลำเลียงอาหารส่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ไปหย่อนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านวงฆ้อง ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยหย่อนลงบนหลังคาบ้านของชาวบ้านที่มีน้ำท่วมสูง ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำท่วมสูงประชาชนไม่สามารถออกจากบ้านได้ โดยได้นำอาหารหย่อนจากเฮลิคอปเตอร์ และมีทหารไปรอรับอยู่กลางน้ำเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ประสบภัย

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้สั่งการให้ทหารทุกหน่วยในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารส่งช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance