สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page ระบุถึงปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าติดตามในเดือนก.ย.62 ดังนี้

6 ก.ย.62 ดาวพฤหัสเคียงดวงจันทร์ หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า บริเวณกลุ่มดาวคนแบกงู ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

8 ก.ย.62 ดาวเสาร์เคียงดวงจันทร์ สังเกตได้หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า บริเวณกลุ่มดาวคนยิงธนู ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

14 ก.ย.62 ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลก โดยห่างจากโลก 406,365 กิโลเมตร

23 ก.ย.62 วันศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน โดยดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี