บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ผู้ทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย,ญี่ปุ่น,ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย รณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันทั้งการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy

โดยเริ่มจากการใช้ซ้ำ (Reuse) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และลดการใช้ (Reduce) เพื่อ “รบกวนโลกให้น้อยลง” ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ผ่านแอพพลิเคชั่น LiFE for bcpg ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งได้พัฒนาร่วมกับ ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากรและทีมงานบริษัท คิดคิด จำกัด โดยต่อยอดจากแอพพลิเคชั่น EcoLife ที่คิดคิดเชิญชวนให้นักศึกษาลดการใช้พลาสติกแบบ single use และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับ LiFE for bcpg เป็นแอพฯ ที่พัฒนาขึ้นโดยมองถึงกิจกรรมที่พนักงานสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันอาทิ การใช้กระบอกหรือกระติกน้ำแทนการใช้แก้วพลาสติก การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้พาหนะเดินทางร่วมกัน หรือ carpool การใช้บริการการขนส่งสาธารณะ การปิดคอมพิวเตอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือไม่ใช้งานเป็นเวลานานๆ การพับกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปรีไซเคิล การแยกขยะ หรืออีโคไอเดียใหม่ๆเช่น การพกหลอดสแตนเลสเพื่อใช้แทนหลอดพลาสติก ฯลฯ เบื้องต้นได้กำหนดระยะเวลาทำกิจกรรมเป็นเวลา 6 เดือน

ทั้งนี้ทุกกิจกรรม พนักงานสามารถทำได้ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และสถานที่ทั่วไป มีขั้นตอนง่ายๆเพียงถ่ายรูปกิจกรรมที่ทำลงในแอพฯ ระบบจะส่งรูปให้บัดดี้ตรวจสอบ เมื่อบัดดี้กดยืนยันว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบรักษ์โลก ผู้ส่งจะได้รับ 1 ถึง 3 คะแนนแล้วแต่ความยากง่ายของกิจกรรม เป็นการเก็บสถิติแบบเรียลไทม์ เพื่อให้สนุกสนานมากขึ้น บริษัทได้แบ่งทีมเพื่อแข่งขันกันทำความดี และจัดทำสถิติทุกอาทิตย์ มีรางวัลให้ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมเป็นรายเดือน ที่ผ่านมาพนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมกันอย่างสม่ำเสมอและสนุกสนาน

ในขณะที่ผู้บริหารและพนักงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ต่างเห็นตรงกันว่าแอพฯ นี้ สามารถทำให้เธอและเขาเปลี่ยนนิสัย เป็นพลเมืองที่“รบกวนโลกให้น้อยลง” ได้ภายในเวลาประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมา

สัตยา มหัตถนาพาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กรกล่าวว่า “เรารู้จักใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่ามากขึ้นเช่น นำน้ำส่วนที่เหลือจากเครื่องกรองน้ำไปรดน้ำต้นไม้ เอาไปล้างจาน ล้างผักผลไม้ หรือทุกวันนี้เวลาเข้าประชุม เราจะพกกระบอกน้ำส่วนตัวทุกครั้ง แล้วพกถุงผ้าติดตัวบ่อยขึ้น”

นิตยา จูมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายในกล่าวว่า “ทำให้เรารู้จักระมัดระวังในการใช้ทรัพยากรมากขึ้น อย่างแต่ก่อนเวลาไปซื้อของเราจะรับถุงพลาสติก เดี๋ยวนี้เราไม่รับถุงแล้ว ใช้ถุงผ้าแทน หรือก่อนจะทิ้งขยะเราต้องแยกขยะก่อน จนสุดท้ายเริ่มกลายเป็นนิสัยไปแล้ว”

ประญัติ สุขแก้ว วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรม สายงานปฎิบัติการกล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจที่เรามีส่วนช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ที่สำคัญได้เห็นไอเดียใหม่ๆของเพื่อนร่วมงานที่แข่งกันสรรหากิจกรรมที่จะรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด สนุกดีครับ”

สำหรับกิจกรรมนี้แม้จะเพิ่งเริ่มต้น พนักงานบีซีพีจี 90 กว่าคนทั่วประเทศได้ร่วมกันทำกิจกรรมและบันทึกผลงานเกือบ 5,000 กิจกรรม ลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 100 กิโลกรัมหรือเท่ากับปลูกต้นไม้ได้ 1 ต้น แม้จะดูไม่มาก แต่เป็นการเริ่มต้นที่ดี นับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างที่ดี หากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ใช้ทรัพยากรอย่างเห็นคุณค่า มาร่วมกันสร้างสังคม Low Carbon ด้วยกัน ด้วยการรบกวนโลกให้น้อยลง เพื่อส่งต่อ โลกที่สวยงามให้ลูกหลานของเรา

กองทุนประกันวินาศภัย