วันนี้ (30 ส.ค.62)​พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมอบ “ Pocket Park ” ปอดแห่งใหม่ กลางชุมชนแฟลต 19-22 เขตคลองเตย กทม. เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พล.ท. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เข้าร่วมในพิธีการส่งมอบมอบบ้าน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน 40 หลัง และสวนหย่อม เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด

พล.ท. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี ( โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ) ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มขยายพื้นที่ในการดำเนินโครงการสู่พื้นที่ต่างจังหวัดในความรับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 1 ทั้ง 26 จังหวัดอีกด้วยสำหรับการจัดสวนภูมิทัศน์ให้กับชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจาก นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา และ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัทซีพีออล จำกัด มหาชน นำต้นไม้มาปลูก ร่วมกับไม้ประดับ พร้อมโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน มาวาง เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย สร้างพื้นที่สีเขียว สร้าง “ Pocket Park ” ปอดแห่งใหม่ ใจกลางชุมชนพร้อม ทาสีบริเวณรอบๆให้เกิดความสดใส สวยงาม อีกด้วย

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ให้ช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ สวนนงนุชพัทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าปรับปรุงพื้นที่ในแต่ครั้ง จาก บริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน และได้ดำเนินการมาแล้วนั้น จำนวน 14 สวน ใน 14 พื้นที่ของชุมชนแออัด ซึ่งสวนที่ส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 15 เพื่อมอบให้กับชุมชนแออัด

นอกจากนี้แล้วสวนอื่นๆของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทางสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพี ออล จำกัดมหาชน ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance