เสือตัวที่ 6 เหตุคนร้ายบุกยิงพระภิกษุวัดโคกโก หรือวัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส แม้จะมีบางฝ่ายเห็นว่า เป็นวิกฤตไฟใต้ที่หวลกลับมากระตุกความสนใจของสังคมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบุกสังหารพระสงฆ์ผู้ทรงศีล แม้จะเป็นคนต่างศาสนา ต่างความเชื่อกับคนร้ายในพื้นที่ก็ตาม หากแต่พระสงฆ์ในศาสนาพุทธ ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ที่อยู่เหนือความขัดแย้งใดๆ เป็นผู้ที่ไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด และไม่ใช่คู่ต่อสู้กับกลุ่มคนเห็นต่างแนวคิดสุดโต่งแต่อย่างใดทั้งสิ้น และเป็นการบุกสังหารอย่างโหดเหี้ยมกับคนบบริสุทธิ์ที่ไม่มีทางต่อสู้ใดๆ โดยเป็นการเขไปก่อเหตุร้ายถึงที่นอนของพระผู้ทรงศีลเหล่านั้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ล้วนเป็นคความจงใจให้เกิดขึ้นของกลุ่มสั่งการในขบวนการแบ่งแยกดินแดน ที่ตต้องการทำให้กรระแสของวิกฤตความรุนแรงในพื้นที่กลลับมาสู่กระแสความสนใจของสังคมที่ห่างหายไปพักหนึ่ง ให้กลับมาอยู่ในคความสนใจบนความสลดหดู่อีกครั้งหนึ่ง เหล่านี้ ล้วนเป็นความจงใจให้เกิดสถานการณ์วิกฤตที่กลุ่มก่อการร้ายตระหนักแล้วว่า การลงมือก่อเหตุร้ายยสะเทือนขวัญพี่น้องชาวไทยพุทธครั้งนี้ เป็นการตั้งใจให้สถานการณ์ที่ทำท่าว่าจะไปในแนวทางท่ดี กลลับร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนนึ่ง จึงป่วยการที่สังคม จะเรียกร้องความเป็นธรรม หรือการกล่าวประณามกลุ่มคนร้ายเห่านี้ให้มีสำนึกผิดชอบชั่วดีขึ้นมาได้ และเข้าใจได้ว่า กลุ่มขบวนการร้ายยแห่งนี้ ได้คิดแล้วว่า การลงมืออย่างป่าเถือนในลักษณะนี้ จะได้รับผลตอบสนองอย่างไร และเชชื่อว่า การลงมือที่เหี้ยมโหดชั่วร้ายผิดมนุษย์ทั่วไปจะเกิดขึ้นนต่อไป เพื่อให้สถานการณ์เลวร้ายไปจนเป็นเหตุให้ตตัวชช่วยทั้งหลาย ทั้งในนประเทศและต่างประเทศ ใช้เป็นข้ออ้างงในการเขข้ามาช่วยให้กลุ่มคนร้ายเหล่านี้ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ นั่นคืออิสระในการปกครองกันเองอย่างที่จินตนาการ การบุกสังหารผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบดังกล่าวอยย่างเหี้ยมโหดและไร้เหตุผล จึงงเป็นที่มาของกระแสสังคมที่กำลังโต้กลับกลุ่มคนหัวรุนแรงเหล่านี้อย่างที่ไม่เคยเกิดขขึ้นมาก่อน กระแสของภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนกำลังถาโถมกลุ่มคนผิดมนุษย์เหลล่านี้ให้ถอยห่างอออกไปจากมวลชนคนในพื้นที่ ตลอดจนสังคมโลกอิสลาม ให้ถอยห่างออกจากการปฏิบัติการชั่งวร้ายนี้ออกไปมากขึ้นๆ การกระทำอันเลวร้ายของกลุ่มคนเหล่านี้ กำลังทำให้หลายภาคส่วนเกิดการรังเกียจคนร้ายกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ลงมือสังหารพรระผู้ทรงศีลถึงในวัด และผู้บงการ ตลอดจนแนวร่วมที่ให้การสนับสนุนการกระทำครั้งนี้ สังคมในพื้นที่และสังคมโลก จึงปฏิเสธแนวคิดใดๆ ของกลุ่มคนกลุ่มนี้อย่างสิ้นเชิง และนั่น จึงเป็นที่มาของโลกที่กำลังส่งสัญญาณแรงๆ อย่างสอดประสานกัน อย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่า คนกลลุ่มนี้ จะไม่ได้รับการยอมรรับและร่วมมือใดๆ กับแนวคิดรุนแรงและสุดโต่งอย่างเหี้ยมโหดอีกต่อไป การลงมือเพื่อสรร้างงกระแสความขขัดแย้งกันด้วยอาวุธของคนในพื้นที่กับรัฐไทย เพื่อให้เกิดวิกฤตของสถานการณ์อันจะนำไปสู่การยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือขบวนการรร้ายแห่งนี้เพื่อแบบ่งแยกดินแดน จึงไม่ได้รับการตอบสนองอย่างที่ววางแผนการเอาไว้ ในทางตรงข้าม การลงมือสังหารผู้ทรงศีลถึงที่พักในวัด กลับเป็นกระแสตีกลับให้แนวร่วม ผู้สนับสนุนทั้งหลายเริ่มลังเล และถอย่างออกจากขบวนการมากขึ้น เหล่านี้จึงเป็นโอกาสทองให้หน่วยงานภาครัฐ จะได้ใช้เป็นเวลาทองในการเข้าสร้างความเห็นร่วมให้เกิดขึ้นกับพี่น้องทั้งหลายในพื้นที่ ตลอดจนองค์กรจากภายนอก NGO ทั้งหลาย ให้ตระหนักรู้ว่า ฝ่ายใดกันแน่ที่โหยหาสันติภาพ ฝ่ายใดที่กระหายเลือดและความรุนแรง ฝ่ายใดกันแน่ที่กำลังเดินบนเส้นทางสันติวิธี ในขณะที่ฝ่ายใดที่กระหายความรุนแรง ฝ่ายใดกันแน่ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ความเจริญและความดี ในขณะที่ฝ่ายใดที่เป็นผู้ทำลายและทำแต่ความชั่วร้าย การก่อเหตุเลวร้ายกับพระสงฆ์ผู้ทรงศีลที่ผ่านมา จึงทำให้ปุถุชนคนทั่วไปตัดสินใจและคิดเองได้ไม่ยาก เพียงแต่หน่วยงานภาครัฐ จะต้องใช้โอกาสนี้ในการเร่งทำความจริงให้ปรากฏ เร่งสร้างการรับรู้ เปิดโลกทัศน์กับคนในพื้นที่ทุกหมูเหล่า ให้เข้ามาร่วมมือกัน จับมือกันเพื่อขับไล่กลุ่มคนที่ทำลายความสงบสุข ทำลายสิ่งดีๆ ให้สูญสิ้นไป เพื่อเป้าหมายอันเลื่อนลอยของกลุ่มคนกลุ่มนี้ หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งทำให้พี่น้องประชาชน ภาคประชาสังคม และ NGO ทั้งหลายได้หูตาสว่างมากขึ้น ด้วยเหตุวิกฤตินี้ จะกลับเป็นโอกาสทองที่หน่วยงานภาครัฐ จะได้รุกไล่ โต้กลับกลุ่มคนแนวคิดสุดโต่ง หัวรุนแรงเหล่านี้อย่างรีบด่วน ต่อเนื่อง และขยายผลการจำกัดการกระทำของคนกลุ่มนี้ให้สิ้นซากลงไปด้วยกฎหมายบ้านเมืองลงในที่สุด ขณะที่ความเคลื่อนไหวฝั่งพี่น้องชาวพุทธ โดย "สมาพันธ์คนพุทธจังหวัดนราธิวาส" ได้นัดคนพุทธใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมตัวแสดงพลังอย่างสันติวิธี เพื่อร่วมไว้อาลัยแด่ พระครูประโชติ รัตนานุรักษ์ และพระปลัดอรรถพร กุศลจิตโต ที่มรณภาพจากการถูกคนร้ายบุกสังหาร โดยนัดรวมตัวกันในวันพุธที่ 23 มกราคมนี้ เพื่อแห่ไว้อาลัยออกจากวัดโคกโกไปตามเส้นทางต่างของจังหวัดนราธิวาสด้วย โดยสมาพันธ์คนพุทธจังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนนำรถยนต์ส่วนตัวมาร่วมงานกันมากๆ ในขณะที่ผู้นำสูงสุดของศาสนาอิสลามประจำประเทศไทย ตลอดจนผู้นำศาสนาในพื้นที่ จชต. และองค์กรมุสลิมโลก ต่างประณามการกระทำอันเลวร้ายของคนรร้ายกลุ่มนี้ โอกาสทองของหน่วยงานความมั่นคงของรัฐในการรุกไล่ X-Ray ทุกอณูของพื้นที่ปลายด้ามขวานแห่งนี้ ไม่ให้ฝ่ายที่ยังคิดสุดโต่ง ให้ไม่มีที่หลบซ่อน และขจัดโอกาสในการคิดกระทำในสิ่งชั่วร้ายกับใครๆ ได้อีกต่อไป บนความร่วมมือของสังคมทุกภาคส่วนในขณะนี้ ที่เชื่อว่า กำลังเห็นด้วยกับหน่วยงานภาครัฐที่จะเร่งรุกไล่ขจัดกลุ่มคนรร้ายแหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และนำสังคมสันติสุขบนอนาคตที่สดใสกลับคืนมาให้คนในพื้นที่ ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ที่ต้องสูญเสียไปจะต้องไม่สูญเปล่า วิกฤตหนนี้ จึงเป็นไปได้สูงที่สังคมไทยจะพลิกกลับมาเป็นโอกาส โอกาสแห่งความดี เต็มไปด้วยคนดีๆ ที่สังคมในพื้นที่กำลังรอคอย