เสือตัวที่ 6

การต่อสู้ของกลุ่มคนในขบวนการแบ่งแยกการปกครองจากรัฐยังดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นแม้ว่าในภาพรวมหากดูแง่จำนวนครั้งในการก่อเหตุร้ายที่เคยเกิดขึ้นถี่ยิบเป็นรายวัน รายสัปดาห์จนพัฒนาไปสู่บรรยากาศที่ดูแล้วจะดีขึ้น หากแต่ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการต่อสู้ของขบวนการร้ายที่เป็นภัยต่อความมั่นคงเชิงความเป็นปึกแผ่นของดินแดนของชาติก็ยังคงเข้มข้นอย่างแน่วแน่ที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพในการปกครองกันเองของคนในพื้นที่อยู่ต่อไป บรรยากาศของความสงบสุขในพื้นที่ปลายด้ามขวานที่เรียกว่าสันติภาพที่ถูกหยิบยกมาเป็นธงนำของการต่อสู้ล่าสุดนี้จึงมัดตรึงการต่อสู้ของรัฐให้ต้องตกอยู่ในสถานะเบี้ยล่างของกลุ่มคนนอกนำของขบวนการร้ายแห่งนี้อย่างเห็นได้ชัด หลายประเด็นที่เป็นเงื่อนไขจากฝ่ายเห็นต่างกับรัฐได้รุกเข้าใส่ฝ่ายรัฐอย่างเข้มข้น รวมทั้งการกดดันเร่งเร้าให้รัฐต้องยอมจำนวนต่อเงื่อนไขของขบวนการเหล่านั้นเพื่อเร่งเร้าสู่เป้าหมายสุดท้ายของพวกเขานั่นคืออิสรภาพในการปกครองกันเองของขบวนการแห่งนี้ที่เรียกว่าเอกราชอันพึงปรารถนาของขบวนการ

ในขณะที่การเจรจาเพื่อสันติภาพในเวทีที่เปิดเผยระหว่างคณะผู้แทนของรัฐกับคณะผู้แทนกลุ่มบีอาร์เอ็นก็ยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้น กลุ่มแกนนำขบวนการร้ายแห่งนี้ก็ยังคงต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่อเร่งเร้าให้การเจรจาต่อรองของพวกเขาได้รับการตอบสนองด้วยดีจากรัฐไทย เพื่อให้เกิดสันติภาพตามที่รัฐไทยถูกตรึงให้อยู่กับที่ตามที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งนั่นคือความได้เปรียบของการเจรจาต่อรองของขบวนการเห็นต่างจากรัฐจนนำไปสู่การเอื้ออำนวยให้เดินหน้าไปสู่สันติภาพในรูปแบบที่เป็นอิสรภาพในการปกครองกันเองของคนในพื้นที่โดยสมบูรณ์  และปรากฎการณ์การก่อเหตุร้ายในพื้นที่ในจุดที่เป็นพื้นที่หรือบุคคลเชิงสัญลักษณ์ของการต่อสู้ระหว่างกลุ่มขบวนการแห่งนี้กับรัฐจึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ต่อไปตามจังหวะและโอกาสที่มีอย่างเข้มข้น

และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาจึงได้เกิดเหตุระเบิดประกอบในรถยนต์ขึ้นบริเวณหน้าอาคารที่พักแฟลตตำรวจอันเป็นที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ขัดแย้งแห่งนี้ ในอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จากการก่อเหตุร้ายดังกล่าวเบื้องต้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดและเศษกระเบื้องเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตไปอีก 1 ชีวิต ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ย่อมสันนิษฐานได้ว่า เป็นการกระทำต่อผู้บริสุทธิ์ของกลุ่มกองกำลังติดอาวุธหัวรุนแรงในขบวนการแบ่งแยกการปกครองจากรัฐอย่างชัดเจน ด้วยพื้นที่เป้าหมายการก่อเหตุระเบิดรถยนต์ครั้งนี้เป็นพื้นที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่รัฐและครอบครัวของพวกเขา ตลอดจนประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากเพราะเป็นพื้นที่ใกล้ตลาดนัดของชุมชนในพื้นที่ซึ่งควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากการต่อสู้ของขบวนการร้ายแห่งนี้กับรัฐ

นอกจากนั้น การก่อเหตุร้ายสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงที่กระทบกับชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความอยู่ดีมีปติสุขของพี่น้องประชาชนพื้นที่ทีผ่านมาจวบจนปัจจุบันก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากการกระทำของกลุ่มคนติดอาวุธหัวรุนแรงของขบวนการแบ่งแยกการปกครองจากรัฐกลุ่มต่างๆ ทั้งสิ้น ส่วนการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐก็ล้วนแล้วแต่เป็นการบังคับใช้กฎหมายของรัฐที่มีอยู่ และเป็นการดำเนินการหลังจากการก่อเหตุร้ายของกลุ่มคนร้ายของขบวนการเห็นต่างจากรัฐแห่งนี้อันเป็นการละเมิดกฎหมายบ้านเมืองทั้งยังเป็นการดำเนินการตามกรอบกติกาของบ้านเมืองที่กำหนดไว้ตามหลักสากลทั้งสิ้น การก่อเหตุร้ายรุนแรงที่กระทบต่อชีวิตผู้บริสุทธิ์และทรัพย์สินของประชาชนล้วนเป็นการกระทำของกลุ่มคนเห็นต่างหัวรุนแรงของขบวนการดังกล่าว ดังนั้น การยื่นเงื่อนไขต่างๆ ในการเจรจาสันติภาพของกลุ่มแกนนำขบวนการบีอาร์เอ็นในเวทีการพูดคุยเจรจาสันติภาพจนถึงครั้งล่าสุดที่ผ่านมา โดยเฉพาะเงื่อนไขในการลดความรุนแรงของการต่อสู้ระหว่างกัน จึงต้องเริ่มที่ฝ่ายขบวนการเห็นต่างจากรัฐเป็นผู้กำหนดและกระทำมากกว่ารัฐ

เงื่อนไขแรกของฝ่ายบีอาร์เอ็นที่หยิบยกยื่นให้ฝ่ายรัฐผ่านข้อตกลงร่วมด้วยหลักการตามแนวทางของแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม (JCPP) คือการลดความรุนแรง ซึ่งกลุ่มบีอาร์เอ็นยื่นเงื่อนไขให้รัฐต้องทำ 4 ไม่กล่าวคือ ไม่ปิดล้อม ไม่ตรวจดีเอ็นเอ ไม่จับกุม ไม่ติดประกาศหมายจับและรัฐต้องทำ3 ลด คือ ลดลาดตระเวน ลดจุดตรวจ ลดพื้นที่ พ.ร.ก. และรัฐต้องทำ 4 ยอม กล่าวคือ ยอมให้บีอาร์เอ็นเปิดเผยตัวโดยไม่มีการจับกุม ยอมให้เข้าเมืองได้ ยอมให้จัดเวทีประชุมระดมความเห็นเพื่อแสวงหาทางออกทางการเมืองและรับฟังความเห็นสาธารณะ ตามแผน JCPP ทั้งรัฐต้องให้การคุ้มครองคุ้มกันคนเหล่านี้ไม่ให้เกิดอันตรายขณะเข้ามาจัดกิจกรรมด้วย รวมทั้งรัฐต้องยอมปล่อยนักโทษคดีความมั่นคง และปลดหมายจับ ในขณะที่กลุ่มบีอาร์เอ็นจะทำ 4 ไม่ คือ ไม่ก่อเหตุ ไม่ขนย้ายอาวุธและระเบิด ไม่ยุ่งยุปลุกปั่น และไม่ทำผิดกฎหมาย จึงเห็นได้ว่า เงื่อนไขที่ฝ่ายบีอาร์เอ็นจะไม่ทำ 4 ไม่ดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งนั่นเป็นกลลวงให้ฝ่ายรัฐยอมผ่อนปรนมาตรการด้านความมั่นคงจนเป็นการเปิดโอกาสให้กองกำลังติดอาวุธของขบวนการร้ายแห่งนี้สามารถลงมือก่อเหตุร้ายเฉกเช่นระเบิดรถยนต์บริเวณแฟลตตำรวจ อ.บันนังสตา ได้อย่างง่ายดาย

เมื่อการกระทำตามเงื่อนไขการลดความรุนแรงไม่เกิดขึ้นจริง จึงพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่นี้อยู่ในสถานะที่ฝ่ายแบ่งแยกการปกครองจากรัฐมีอำนาจเหนือฝ่ายรัฐอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ฝ่ายรัฐยังคงหมายมั่นให้ความสำเร็จในการแก้ปัญหาในพื้นที่แห่งนี้ด้วยการก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยเป็นปกติสุขปราศจากเหตุร้ายใดๆ หากแต่เป้าหมายสำคัญของรัฐในประเด็นดังกล่าวนั้นกลับเป็นจุดอ่อนให้ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐในเป็นเครื่องมือในการรุกไล่ได้เปรียบการต่อสู้กับรัฐในสมรภูมินี้อย่างเห็นได้ชัด ควบคู่กับการจัดตั้งตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นแห่งนี้ คือการรุกเข้าสู่อิสรภาพปกครองในรูปแบบการปกครองแบบพิเศษตอกย้ำกระแสความต้องการให้มีการลงประชามติเพื่อกำหนดอนาคตของคนในพื้นที่ (RSD) โดยใช้การก่อเหตุร้ายเพื่อการเร่งเร้าจังหวะ ก้าวเข้าสู่เป้าหมายเอกราชปาตานีให้เร็วที่สุด