วันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้ท่านผู้อ่าน “สยามรัฐ” ทุกท่าน ที่ได้อ่านสยามรัฐไม่ว่าจะผ่านทาสื่อสิ่งพิมพ์ แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ขอให้ทุกท่านได้ท่องเที่ยวพักผ่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา ด้วยความปลอดภัย แคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวง หลายท่านเตรียมตัวกลับมาทำงานตามปกติแล้ว หลายท่านเดินทางกลับมาก่อนหมดวันหยุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร

ในช่วงวันหยุดยาวนี้ ผู้เขียนมักจะนำพระธรรมคำสอนของพระเถระผู้เป็นที่เคาระ มาถ่ายทอดให้ได้อ่านกันเพื่อให้ช่วงเวลานี้ เป็นเวลามงคล เสริมสติ ปัญญาแห่งตน

ในหนังสือ “คำกลอนสอนธรรม”  หนึ่งในหนังสือดี 100 ปีพุทธทาส ที่รวบรวมเอาบทกลอนที่ให้ข้อคิดธรรมะของ พระธรรมโกศาจารย์  หรือพุทธทาสภิกขุไว้ จึงจะได้คัดบทกลอนมานำเสนอที่กอรปด้วยชั้นเชิงกวี ความหมายอันลึกซึ่ง และเป็นอกาลิโก

“ยิ่งเจริญยิ่งบ้า?”

ถ้าพูดว่า "ยิ่งเจริญ คือยิ่งบ้า"

ดูจะหา คนเชื่อ ได้ยากยิ่ง

เพราะต่างชอบ ความเจริญ ที่เกินจริง

เจริญอย่าง ผีสิง ยิ่งชอบกัน

โลกเจริญ เกินขนาต ธรรมชาติแหลก

เกิดของแปลก แปลงโลก ให้โศกศัลย์

ทำมนุษย์ ให้เป็นสัตว์ พิเศษพลัน

คือฆ่ากัน ทั้งบนดิน และใต้ดิน

ยิ่งเจริญ ยิ่งดุเดือด ด้วยเลือดอาบ

ยิ่งฉลาด ยิ่งมีบาป กว่ายุคหิน

สร้างปัญหา ยุ่งยาก มากระบิล

โลกทั้งสิ้น สุมความบ้า ว่าความเจริญฯ

 

ทั้งนี้ ยังมีคำกลอนในหมวด “ยิ่ง” นี้อีก 2 บทกลอน จึงจะได้นำเสนอในตอนต่อไป