สงกรานต์ปีนี้ คาดการณ์ว่าเงินจะสะพัดแสนล้าน นับเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

โดยนายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษานายศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผย “พฤติกรรมในการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงสงกรานต์ปี 2567” พบว่าบรรยากาศในปีนี้ยังใช้ได้ คนมีการวางแผนไปเที่ยว มูลค่าการใช้จ่ายมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน โดยคาดเงินสะพัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ (จากคนไทย) 128,834.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 66 ที่ 2.9% ซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวที่ไม่สูง เนื่องจากบรรยากาศทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจยังไม่ดี

การจับจ่ายใช้สอยของปีนี้ มีมูลค่าสูงสุดในรอบ 5 ปี หรือนับตั้งแต่ปี 63 แต่ยังไม่สามารถทำลายสถิติในปี 62 ได้ ที่มีมูลค่าการใช้จ่าย 135,837.56 ล้านบาท ซึ่งตอนแรกคาดว่าปีนี้จะมีเงินสะพัดทะลุ 130,000 ล้านบาท ใกล้เคียงปี 61 คือ 132,163.87 ล้านบาท แต่ไปไม่ถึง เพราะการระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย เนื่องจากประชาชนยังมองว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดี โดยกลุ่มตัวอย่าง 65.3% มองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตต่ำเพียง 2.01-2.50% เท่านั้น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าประชาชนทั่วไประมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย แต่ภาคเอกชนมองว่าการจัดงานจะคึกคักมากขึ้น มีงานรื่นเริงมากขึ้น จากการสนับสนุนของภาครัฐ ดังนั้น เชื่อว่าในช่วงสงกรานต์ มูลค่าการจับจ่ายใช้สอยมีโอกาสใกล้เคียง 130,000 ล้านบาทได้ เนื่องจากมีแรงพยุงให้คนไม่จ่าย เพราะมีงานรื่นเริง

ส่วนความคึกคักที่จะมากขึ้นนั้น ประธานที่ปรึกษานายศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มองว่าส่วนใหญ่จะมาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยปีนี้สงกรานต์ได้ขึ้นนทะเบียนเป็นมรดกโลก และรัฐบาลไทยส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาด และช่วงหลังคนนิยมมาเที่ยวสงกรานต์ในไทยมากขึ้น ทำให้คาดว่าปีนี้จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้าไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าช่วงสงกรานต์ 5 วัน (12-16 เม.ย.) จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 465,383 คน คาดสร้างรายได้ 11,802.25 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 5,072.06 บาท โดยหากรวมเม็ดเงินหมุนเวียนของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ในช่วงสงกรานต์ 5 วัน จะมีมูลค่า 140,636.2 ล้านบาท ส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้น 0.79%

แต่หากเป็นช่วงสงกรานต์ รวมตลอดทั้ง 21 วัน (1-21 เม.ย.) จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 1,954,607 คน หรือเฉลี่ย 600,000 คนต่อสัปดาห์ คาดสร้างรายได้ 69,397.20 ล้านบาท โดยหากรวมเม็ดเงินหมุนเวียนของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ในช่วงสงกรานต์ 21 วัน จะมีมูลค่า 198,834.2 ล้านบาท ส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้น 1.11%

นั่นเป็นการคาดการณ์ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระนั้นเรายังคาดหวังให้บรรยากาศความคึกคักในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงสงกรานต์ แม้จะเป็นช่วงๆสั้น แต่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในภาพรวมได้เป็นอย่างดี