สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ …*…

กรณีได้รับการพักโทษ และกลับคืนสู่บ้านจันทร์ส่องหล้าของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กลายเป็นทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ตลอดหลายวันที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังการเข้าเยี่ยมของสมเด็จฮุนเซ็นจากกัมพูชา และนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี …*…

และจากที่หลายๆ ฝ่ายได้ออกมาตั้งข้อสงสัยว่าการพักโทษของนายทักษิณเป็นไปโดยชอบหรือไม่นั้น นายแก้วสรร อติโพธิ นักวิชาการอิสระได้ให้แง่คิดว่าต้องตรวจสอบกันตรงที่ว่า เมื่อวันที่ 17  กุมภาพันธ์ นายทักษิณ  อยู่ในสภาพช่วยตัวเองไม่ได้ใช่หรือไม่ …*…

“ถ้าได้ความจริงว่าเดินปร๋อ ชนไวน์เลี้ยงกุ้งแม่น้ำฮุนเซ็น ช่วยตัวเองได้ทุกอย่าง  อย่างนี้คำสั่งพักโทษก็ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด  ต้องเพิกถอนคำสั่งพักโทษ เอาตัวกลับเข้าคุก และดำเนินคดีเอาโทษเจ้าหน้าที่ได้” นายแก้วสรรระบุพร้อมกับย้ำว่า คดีนี้เป็นที่คลางแคลงเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมมาก พื้นที่และหน่วยงานที่ต้องตรวจสอบก็ชัดเจน และ ป.ป.ช.คือที่พึ่งเดียวเท่านั้น เพราะฝ่ายบริหารไม่รับผิดชอบตรวจสอบอะไรเลย  ตนจึงเห็นว่า ป.ป.ช.มีทั้งหน้าที่และอำนาจตรวจสอบเบื้องต้นได้แล้วว่า เรื่องนี้มีมูลความผิดปรากฏหรือไม่ …*…  

โดยนายแก้วสรรย้อนความไปถึงเวลาตามหมายแจ้งโทษจากศาลถึงเรือนจำในคดีนายทักษิณนั้นมีโทษจำ 8 ปี  แล้วมีพระบรมราชโองการอภัยโทษให้เหลือ 1 ปี นับแต่ 22 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป และใน 1 ปีนี้ 6 เดือนแรก ข่าวปรากฏว่า นายทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจ เพราะ ป่วยหนักวิกฤตถึงชีวิต และโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีศักยภาพดูแลได้  นี่คือประเด็นแรกที่ต้องตรวจสอบว่าในช่วง 6 เดือนนี้ ป่วยหนักจริงถึงเกณฑ์ตามที่อ้างหรือไม่ หรือมีการทุจริตช่วยเหลือกันโดยมิชอบ ทั้งนั้นถ้ามีการทุจริตช่วยเหลือกันจริงๆ คนที่รู้เห็นทุกระดับต้องโดนคุกหมดในฐานทุจริตต่อหน้าที่  ส่วนนายทักษิณถ้าเป็นผู้ใช้หรือจ้างวาน ก็ผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทุจริต …*…   

ขณะที่ก่อนหน้านี้นายแก้วสรรได้เคยทำจดหมายเปิดผนึกถึง ป.ป.ช.เรื่อง “ขอแจ้งเค้ามูลการพักโทษนายทักษิณโดยผิดกฎหมาย” โดยมีความว่า ด้วยได้ทราบว่าขณะนี้ ป.ป.ช.กำลังตรวจสอบว่า การพักโทษนายทักษิณชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  ซึ่งตนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของกรมราชทัณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  พบว่า คำสั่งพักโทษนี้มีเค้ามูลว่าไม่ถูกต้อง  จึงขอแจ้งข้อมูลมาเพื่อประกอบการตรวจสอบของท่านต่อไป ดังนี้ …*…  

ข้อกฎหมาย  ตามหลักเกณฑ์การพักโทษของกรมราชทัณฑ์  ในประกาศกรมลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563ได้วางหลักเกณฑ์ไว้เป็นองค์ประกอบสามประการประกอบกัน คือ1)นักโทษอายุ 70 ปีขึ้นไป 2) รับโทษมาแล้วเป็นเวลา 6 เดือนหรือ 1/3ของโทษตามหมาย  แจ้งโทษ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าเงื่อนเวลาใดจะยาวกว่ากัน 3) นักโทษนั้นต้องอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย โดยองค์ประกอบข้างต้น  นักโทษสูงอายุที่ติดคุกมา 6 เดือนจะพักโทษได้หรือไม่นั้น  สภาพร่างกายต้องเสื่อมถึงขนาดด้วย  มิใช่ว่าอายุมากแล้วติดคุกมาระยะหนึ่ง ก็พักโทษได้เลย  …*…

ในจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้อธิบายว่าจากข้อเท็จจริง ตามคำชี้แจงของกรมราชทัณฑ์เรื่องการพักโทษนายทักษิณ ระบุแต่เพียงเงื่อนไขทางอายุและเวลาที่ต้องโทษเท่านั้น มิได้ยืนยันระบุให้เห็นเลยว่านายทักษิณ มีสมรรถภาพช่วยเหลือตัวเองได้เพียงใด เมื่อไม่มีการตรวจสอบให้ปรากฏองค์ประกอบในข้อนี้ การพักโทษที่ออกคำสั่งไปจึงเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายอย่างปฏิเสธไม่ได้ จึงขอให้ตรวจสอบว่า คำสั่งพักโทษนี้ได้มีการประเมินสมรรถภาพของนักโทษแล้วหรือไม่ มีหลักฐานตามใบประเมินของกรมอนามัยมาแสดงโดยได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศหรือไม่ …*…

ส่วนด้านนายเศรษฐาเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เดินทางเข้าบ้านจันทร์ส่องหล้าเยี่ยมนายทักษิณด้วยนั้น นายแก้วสรรชี้ว่า ป.ป.ช.สามารถเรียกนายเศรษฐามาให้ปากคำได้ว่านายทักษิณอยู่ในสภาพที่ช่วยตัวเองได้หรือไม่ เพราะตามเกณฑ์พักโทษ นักโทษต้องอยู่ในสภาพที่ดูแลตัวเองไม่ได้ หรือได้แต่น้อยมาก โดยเขาจะมีเกณฑ์ประเมินเป็นข้อๆเลย ซึ่งรัฐมนตรียุติธรรมยืนยันว่ามีการประเมินจริงๆ  และนายทักษิณไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ช่วยตัวเองได้ …*…

“นายกฯไปเยี่ยมตั้งสองชั่วโมง กินข้าวซอยด้วยกันเสียด้วย   อย่างนี้ ป.ป.ช.ก็ซัก นายกฯได้แล้ว ว่า  คุณทักษิณเดินได้เองไหม  ต้องมีคนป้อนข้าวซอยหรือเปล่า  แค่สองข้อนี้ถ้าทำได้เองทั้งหมด  คะแนนช่วยตัวเองตามแบบประเมินก็เกินเกณฑ์พักโทษแล้วล่ะครับ” มุมมองจากนายแก้วสรร …*…  

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าศึกซักฟอกรัฐบาลโดยส.ว. รวมถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านจะมุ่งไปที่กรณีของนายทักษิณเป็นหลัก ซึ่งถ้ารัฐบาลไม่อาจเคลียร์ข้อกังขาต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ก็จะยิ่งต้องแบกรับแรงกดดันหนักขึ้น…*…  

และเมื่อถึงเวลานั้น หากรัฐบาลยังไม่สามารถสร้างผลงานด้านเศรษฐกิจให้เป็นที่ยอมรับ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ โดยจะเริ่มเห็นสัญญาณจากการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั่วประเทศที่จะมีขึ้นในปีหน้า…*…

“บารอน” ฝากแสดงความเสียใจไปถึง นายสมพันธ์ จารุมิลินท ต่อการจากไปของ คุณแม่ไพฑูรย์ จารุมิลินท นอนหลับไปอย่างสงบด้วยวัย 100 ปี กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา 26 (ศาลาสิงหเสนี) วัดธาตุทอง ถึง 4 มี.ค. เวลา 18.30 น. และวันที่ 5 มี.ค.เวลา 16.30 น. แสดงธรรมเทศนา เวลา 17.00 น. ประชุมเพลิง ณ เมรุหน้าวัดธาตุทอง

 

 

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี และ ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ

เตรียมความพร้อม…พล อ.อ. ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” นำคณะกรรมการฯตรวจติดตามความเรียบร้อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ โดยมี ดร.พรชัย  มงคลวนิช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม อภินันท์  จันทรังษี ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง วิสุทธิ์  ประกอบความดี รอง ผวจ.จันทบุรี ร่วมต้อนรับ ที่วัดเทพประทานอติพร อ.สอยดาว จันทบุรี เมื่อวันก่อน

สมทบทุน...สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการ/เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงิน 5 แสนบาท จาก สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ /กก.ผจก.ใหญ่ ทิพยประกันภัย  เพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ทิพยประกันภัย โดยมี วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษา กก.ผจก.ใหญ่ ทิพยประกันภัย ร่วมมอบ ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน

ส่งความสุข...มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย วิชิต ชินวงศ์วรกุล นำทีมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯ ลงพื้นที่มอบเงินอั่งเปา พร้อมชุดของขวัญ และจัดเลี้ยงอาหาร ให้กับผู้สูงวัยในสถานสงเคราะห์คนชราปากน้ำ (มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส) เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงวัย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567  โดยมีมูลนิธิจีน 4 แห่ง ประกอบด้วย มูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรม มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ และ มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์ ร่วมดำเนินการ เมื่อวันก่อน

เปิดตัวแพลตฟอร์ม...ผุสดี สุจิตจร ผจก.ประจำประเทศไทย เกาหลี เวียดนามและฝ่ายดำเนินการภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ อนุรีย์ พันธุ์ปัญญาเทพ ผจก.ฝ่ายการตลาด แบลคมอร์ส เปิดตัวแพลตฟอร์ม Blackmores Skin Pro Hub แหล่งรวมความรู้และคำแนะนำสำหรับผู้ชื่นชอบความงาม ด้วยการใช้ AI วิเคราะห์ภาพเซลฟี่ของผู้ใช้และประเมินสภาพผิว พร้อมรับคำแนะนำ จาก ดร.พญ.พลินี รัตนศิริวิไล แพทย์ผิวหนังความงาม โรงพยาบาลพญาไท 1 เมื่อวันก่อน

แลกเปลี่ยน...นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.โรงพยาบาลวิมุต และ นพ.สุวาณิช เตรียมชาญชูชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง ร่วมกับ อัซราน ออสมาน-รานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง กลุ่มบริษัทนัลลูรี่ จัดงานสัมมนา ‘Healthier Organization : ViMUT Corporate HR Seminar 2024’ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากบริษัทชั้นนำเมืองไทย ที่โรงพยาบาลวิมุต

แสดงความยินดี...วิศาล สิปิยารักษ์ กก.ผจก.ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมด้วย อรวรรณ จึงประเสริฐศรี ผอ.ฝ่ายร้านค้าสัมพันธ์ เอ็ม บี เค นำทีมร้านค้าสัมพันธ์มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อธิตานันท์ รัตนาจารุพิศุทธ์ เนื่องในโอกาส Grand Opening ฉลองเปิดร้านใหม่ DE VANESZA BEAUTY ที่ชั้น 5 โซน C ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อวันก่อน

เปิดตัวแคมเปญ...พญ.นันทนัช เดี่ยวสมบูรณ์ ผอ.CLASSY คลินิกดูแลความงามและสุขภาพ เปิดตัวแคมเปญ “เป็นตัวคุณ...ที่รักตัวเองมากกว่าที่เคย” ฉลอง CLASSY ราชพฤกษ์ โฉมใหม่ โลเคชันใหม่ โดยมี กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์ ฐาติกานต์ ตัณฑจิน รักษ์วนีย์ คำสิงห์ รัสรินทร์ ธรรมจรัสวงศ์ ภากร ธนศรีวนิชชัย และ ณัฏฐ์ธนิน คุณาธนาฒย์ ร่วมงาน ที่ชั้น 1 CLASSY ราชพฤกษ์