เสือตัวที่ 6

7 กุมภาที่ผ่านมา ขบวนการแบ่งแยกการปกครองจากรัฐในพื้นที่ปลายด้ามขวานได้ปฏิบัติการให้เห็นถึงกลยุทธ์การต่อสู้กับรัฐของพวกเขาอย่างชัดเจนว่าขบวนการร้ายแห่งนี้ใช้กลยุทธ์การซ่อนพรางสับขาหลอกให้รัฐสับสนและแก้ไขเล่ห์กลของขบวนการร้ายแห่งนี้ได้ยากยิ่ง ทั้งการซ่อนปนไปกับทุกองคาพยพในระบบกลไกของรัฐเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการต่อสู้ของขบวนการแบ่งแยกการปกครองโดยรวม ทั้งกลไกของรัฐสภาเพื่อผุดนโยบายตลอดจนกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในการต่อสู้ทางการเมืองระดับชาติ การแทรกปนเข้าไปในกลไกในระบบราชการของรัฐในทุกระดับเพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกื้อกูลกับการต่อสู้ของขบวนการแห่งนี้อย่างเป็นรูปธรรม การแทรกปนและชิงการนำในกลุ่มที่เรียกว่าภาคประชาสังคมในระดับชาติและระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการต่อสู้ในส่วนของประชาชนที่สอดรับกับการต่อสู้เชิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นตลอดจนการนำประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์มาเป็นตัวสนับสนุนการแสดงให้เห็นอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มคนในพื้นที่อย่างประสานสอดคล้องกัน

ในขณะที่ขบวนการ BRN ใช้การต่อสู้ทางการเมืองด้วยการชิงการนำทางความคิดผ่านปฏิบัติการที่หลากหลายดังกล่าวข้างต้น ขบวนการร้ายแห่งนี้ยังปฏิบัติการคู่ขนานกับการต่อสู้ทางการเมืองที่ทรงพลังผ่านกลไกที่เรียกว่าการเจรจาสันติภาพที่ฝ่ายขบวนการกำลังเร่งขับเคลื่อนผ่านกลุ่ม BRN ที่เป็นตัวแสดงหลักในขณะนี้ ทั้งยังคู่ขนานกับการต่อสู้ด้วยอาวุธด้วยการหาจังหวะและโอกาสในการก่อเหตุร้ายทำลายบรรยากาศความสงบสุขเพื่อเร่งปฏิกิริยาการเจรจาสันติภาพให้ดำเนินไปอย่างจริงจังมากขึ้นโดยฝ่ายขบวนการยังคงความได้เปรียบฝ่ายรัฐด้วยการก่อเหตุให้เห็นถึงศักยภาพของการต่อสู้ด้วยอาวุธของขบวนการที่สามารถบีบบังคับรัฐให้ต้องยอมรับเงื่อนไขในการเจรจาอย่างไม่มีทางเลือกปรากฏการณ์ที่เกิดเหตุร้ายเมื่อ 7 กุมภาที่ผ่านมาจึงบ่งบอกชัดเจนว่าแม้ในขณะที่ขบวนการแบ่งแยกการปกครองจากรัฐที่มีกลุ่ม BRN เป็นตัวแสดงหลักจะใช้กลยุทธ์การต่อสู้ทางความคิดอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่อสู้ทางการเมืองโดยให้น้ำหนักการต่อสู้ทางการเมืองมากขึ้นอย่างสำคัญก็ตาม หากแต่ก็ยังไม่วางมือในการต่อสู้ด้วยอาวุธแต่อย่างใด และเมื่อใดที่มีโอกาสแสดงศักยภาพในการต่อสู้ด้วยอาวุธแล้วพวกเขาก็พร้อมจะก่อเหตุร้ายในทุกพื้นที่และทุกห้วงเวลาเพื่อให้รัฐและชาวโลกเห็นว่าพวกเขายังคงมีตัวตนและยังคงศักยภาพในการต่อสู้ด้วยอาวุธอย่างเต็มเปี่ยม พร้อมจะก่อเหตุร้ายใดๆ ด้วยอาวุธตามที่ต้องการ

ปฏิบัติการต่อสู้ด้วยอาวุธของขบวนการแบ่งแยกการปกครองจากรัฐเมื่อ 7 กุมภาที่ผ่านมา ด้วยการโจมตีอันอุกอาจและท้าทายอำนาจรัฐถึงขั้นหาญกล้าเข้าโจมตีด้วยอาวุธสงครามนานาชนิดเข้าใส่บริเวณประตูทางเข้าอาคารบ้านพักอาศัย (แฟลต) อันเป็นบ้านพักอาศัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  ส่งผลให้ จ่าสิบตำรวจ บินหลี  เศรษฐสุข อายุ 35 ปี ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปราบ สถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ต้องเสียชีวิตในที่เกิดทันทีทั้งยังถูกชิงอาวุธสงครามประจำกายของเจ้าหน้าที่ไปด้วยต่อมาเวลาประมาณ 21.16 น. ได้เกิดเหตุระเบิด บริเวณปากซอยบาเละ หน้าสวนกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 10 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส แม้ว่าเบื้องต้นไม่พบผู้ใดได้รับบาดเจ็บมีทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวนหนึ่ง หากแต่ได้ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นในการรักษาความสงบของรัฐให้ลดน้อยถอยลงไป ในขณะที่เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าขบวนการแบ่งแยกการปกครองของรัฐนั้นมีตัวตนอยู่อย่างสมบูณ์และยังคงมีศักยภาพในการต่อสู้กับรัฐด้วยอาวุธอย่างเต็มเปี่ยมหาได้ลดน้อยถอยลงไปแต่อย่างใดไม่ทั้งยังบ่งบอกว่าการต่อสู้ด้วยอาวุธของขบวนการแห่งนี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นตามจังหวะเวลาที่แกนนำขบวนการแห่งนี้ต้องการ

การต่อสู้กับรัฐของกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนปลายด้ามขวานนั้น ยังดำรงความมุ่งหมายในการขับเคลื่อนการต่อสู้ให้บรรลุเป้าหมายปลายทางสุดท้ายของพวกเขาอย่างเข้มข้น ซึ่งนั่นก็คืออิสระในการปกครองกันเองของกลุ่มคนในพื้นที่ที่ได้สะสมบ่มเพาะแนวคิดแปลกแยกสุดโต่งให้เกิดขึ้นกับผู้คนทุกเพศทุกวัยในวงกว้าง อันเป็นการสั่งสมกำลังความคิดและกำลังการต่อสู้ด้วยอาวุธให้คงศักยภาพพร้อมที่จะเอาชนะรัฐไทยได้เมื่อโอกาสอำนวย ทำให้เห็นปรากฏการณ์ได้ว่าแม้ในขณะที่ขบวนการแบ่งแยกการปกครองจากรัฐที่มีกลุ่ม BRN เป็นตัวแสดงหลักจะปรับกลยุทธ์เป็นการต่อสู้ทางความคิดอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่อสู้ทางการเมืองโดยใช้เวทีการเจรจาสันติภาพเป็นสำคัญก็ตาม หากแต่ก็ยังไม่วางมือในการต่อสู้ด้วยอาวุธแต่อย่างใด และเมื่อใดที่มีโอกาสแสดงศักยภาพในการต่อสู้ด้วยอาวุธแล้วพวกเขาก็พร้อมจะก่อเหตุร้ายในทุกพื้นที่และทุกห้วงเวลาเพื่อให้รัฐและชาวโลกเห็นว่าพวกเขายังคงมีตัวตนและยังคงศักยภาพในการต่อสู้ด้วยอาวุธอย่างเต็มเปี่ยม

ปรากฏการณ์การก่อเหตุร้ายครั้งล่าสุดนี้ ก็เหมือนกับหลายๆ ครั้งที่ผ่านมาที่เป็นการต่อสู้ด้วยอาวุธอย่างเหนือชั้น บ่งบอกให้เห็นว่าขบวนการแบ่งแยกการปกครองจากรัฐกลุ่มนี้ยังคงความพยายามและดำรงความตั้งใจในการแบ่งแยกการปกครองจากรัฐอย่างเข้มข้นคงเส้นคงวา ด้วยการต่อสู้ทางการเมืองทุกระดับ การต่อสู้ทางความคิดในทุกภาคส่วน และการต่อสู้บนเวทีการเจรจาสันติภาพก็ยังคู่ขนานกับการต่อสู้ด้วยอาวุธในทุกโอกาสที่ต้องการ ปรากฏการณ์เหล่านี้ยิ่งยืนยันให้เห็นว่าการขับเคลื่อนการต่อสู้กับรัฐของขบวนการร้ายแห่งนี้ไม่อาจต่อสู้ทางการเมืองได้อย่างลำพัง พวกเขายังคงต้องใช้การเจรจาไปคู่ขนานกับการต่อสู้ด้วยอาวุธไปอย่างกลมกลืนและเข้มข้นยิ่ง