รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลังโลกก้าวเข้าสู่ยุคหลังโควิด-19 อย่างเป็นทางการและเต็มตัว ชีวิตผู้คนหลายล้านคนต่างถูกดิสรัปชันอย่างรุนแรงและรวดเร็วกว่าทุกยุค ซึ่งเวลานี้เหลืออีกเพียงไม่กี่วันก็ต้องเปลี่ยนปฏิทินก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2024 สื่อข้อมูลข่าวสาร เพื่อการอัปเดตเทรนด์ นวัตกรรม เทคโนโลยี ธุรกิจ และการพัฒนาตัวเองอย่าง Future Trends จึงได้จัดทำหนังสือฉบับพิเศษชื่อ “Future Trends Ahead 2024” เพื่อส่องเทรนด์อนาคตที่กำลังจะมาถึงค่อนข้างแน่นอนในปีหน้า 2567  

เทรนด์อนาคตที่สำคัญของปีหน้ามี 65 เทรนด์ 11 หมวด ประกอบด้วยหมวดเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและ AI การเงินและการลงทุน ความยั่งยืน ผู้บริโภค การตลาด ทักษะอนาคต ผู้นำ สุขภาพ และเมืองกับไลฟ์สไตล์ รวบรวมเนื้อหาสำคัญของแต่ละเทรนด์ที่ทุกคนและทุกองค์กรไม่ควรพลาด เพราะเป็นข้อมูลที่วิเคราะห์สังเคราะห์จากองค์กรชั้นนำของไทย 14 แห่ง ผู้อ่านสามารถนำเอามาเป็นไอเดียและใช้ในการเตรียมตนเองและองค์กรให้พร้อมรับมือกับอนาคตที่กำลังไล่ล่า

หมวดเศรษฐกิจ - แก่ก่อนรวย เมื่อไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วที่สุดในโลก ความสามารถในการแข่งขันของไทยกำลังลดลงท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยีทั่วโลก ชะตาเศรษฐกิจไทย ใต้เงาสงครามเทคโนโลยีระหว่างจีน-สหรัฐฯ      การท่องเที่ยวอย่างเดียวอาจไม่ยั่งยืนพอให้เศรษฐกิจโตได้ในระยะยาว ปัญหาความเหลื่อมล้ำยังทวีความรุนแรง

หมวดการเมือง - ประชามติ: หนทางสู่รัฐธรรมนูญใหม่? รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน: ความใฝ่ฝันกับความเป็นจริง วิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครน อิสราเอล-ปาเลสไตน์: สงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุด? ความถดถอยของประชาธิปไตยในโลก 2024 ปีแห่งการเลือกตั้งที่อาจเปลี่ยนแปลงการเมืองโลก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออก

หมวดเทคโนโลยีและ AI – AI คือทุกสิ่ง และอยู่รอบตัวเรา AI จะกลายเป็นพันธมิตรที่มีผลิตภาพ AI ผู้เปลี่ยนเกม เราต้องปรับตัวอย่างไรในยุคที่มนุษย์และ AI ต้องร่วมมือกัน ความเสี่ยงของ AI และการใช้อย่างมีความรับผิดชอบ

หมวดการเงินและการลงทุน – การก้าวไปสู่อนาคตของยานยนต์ EV เทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โอกาสใหม่ทางธุรกิจ บรรจุภัณฑ์เพื่อโลกยั่งยืน มิติใหม่ของการลงทุน เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วย Clean/Green Energy Technology และ Carbon Credit

หมวดความยั่งยืน – การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้อง ความท้าทายของ ‘แรงงาน’ ในอนาคต เมื่อก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านพลังงานที่เป็นธรรม แนวโน้มความมั่นคงด้านอาหาร อธิปไตยทางอาหาร และอาหารอนาคต การจัดการขยะพลาสติกในทะเลอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต

หมวดผู้บริโภค - ความยั่งยืนที่เข้าใจง่าย และสร้างผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด ปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่กับการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ผู้บริโภคจะรักแบรนด์ที่ช่วยพวกเขาประหยัดเงินได้ เทคโนโลยีอัจฉริยะช่วยให้ผู้สูงวัยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

หมวดการตลาด - ChatGPT เทรนด์ที่มาแรงจนมีอัตราการเสิร์ชเทียบเท่าคำว่า ‘การตลาด’ แล้ว Generative AI สิ่งที่จะเปลี่ยนโฉมหน้างาน Digital Production ทั้งหมด เทรนด์การตลาดแบบป้ายยา มาในเวลาที่เหมาะสม CRM 2.0 การตลาดแบบต่อยอดจากความสัมพันธ์ ข้อมูลคือหัวใจสำคัญขององค์กร ผลักดัน SMEs ด้วยโซเชียลดาต้า MarTech กับการช่วยยกระดับธุรกิจ SMEs ยิ่งรู้ลึก ยิ่งได้เปรียบ Soft Power เทรนด์การตลาดในปี 2024 ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

หมวดทักษะอนาคต – สงครามแย่งชิงคนเก่งเข้าองค์กร ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นสิ่งสำคัญ ทักษะเทคนิคในเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสำคัญอย่างไร ความปลอดภัยไซเบอร์และการจัดการความเป็นส่วนตัว

หมวดผู้นำ - Why Coaching Is the Answer, How Can Senior Leaders Keep the Vision Visible? แนวคิดการบริหารที่สนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง สร้างทีมด้วย Generative AI ผู้นำที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้เร็ว

หมวดสุขภาพ – เวชศาสตร์วิถีชีวิต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ ดูแลสุขภาพให้ดีได้ยิ่งกว่าที่เคยด้วย โพรไบโอติกส์ ตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน เทรนด์สุขภาพที่เน้นดูแลมากกว่ารักษา เวชศาสตร์ชะลอวัยกับการตรวจพันธุกรรม เพื่อคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง

หมวดเมืองกับไลฟ์สไตล์ – สร้างสภาพแวดล้อมสำหรับคนทุกช่วงวัย ขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจมูเตลู สุขภาพจิตเป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี ดูแลสุขภาพด้วยการใส่ใจตนเอง การเติบโตของตลาดคนรักสัตว์เลี้ยง การคืนชีพของตลาดงานฝีมือ กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำได้ง่ายและทำได้จริง การผสานโลกมัลติเวิร์ส อาชีพนอกกระแสแต่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ธรรมชาติต้องมาก่อน

เพื่อความพร้อมในการรับมือกับอนาคตใหม่ ต้องรู้เรา รู้เขา พลิกให้เร็ว เคลื่อนไหวให้ทัน อนาคตใหม่สร้างด้วยความรู้และข้อมูลชุดใหม่ที่น่าเชื่อถือและหาได้ฉับไว ไขว่คว้า สรรหา และลงมือลุยทันที ครับ...