“สยามรัฐ” ยืนหยัดอยู่บนบรรณพิภพ และสังคมออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม ด้วยปณิธาน “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ” แปลว่า “พึงชมคนที่ควรชม พึงข่มคนที่ควรข่ม”...*...

และแล้วศาลก็ตัดสินจำคุก  “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคก้าวไกล โดยไม่รอลงอาญา ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 3, 14 เป็นที่เรียบร้อย...*...

กว่าศาลจะอนุญาตให้ประกันตัว ก็เกือบ 4 โมงเย็นของวัน เรียกว่า หวิดได้นอนคุก... ซึ่งถ้านอนคุกแม้เพียงคืนเดียว ก็จะส่งผลให้ “ไอซ์” ต้องพ้นสภาพสส.ไปโดยอัตโนมัต ตามรัฐธรรมนูญ และไม่ต้องเลือกตั้งซ่อมกันใหม่  ออกมารูปนี้ วัน อยู่บำรุง ที่เตรียมตัวลงเลือกตั้งซ่อมคงต้องร้องเพลงรอไปก่อน แต่ก็อาจจะได้หัวเราะบ้าง เพราะก่อนหน้านี้ เพิ่งจะโดนสาว “ไอซ์” ตามแซะเรื่องฉีดยุง...*...

แต่ถึงจะรอดคุก ไม่ต้องพ้นสส.ในวันนี้ ก็ใช่ว่า “ไอซ์” จะสบายใจได้ เพราะมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว กรณี “ทนายอานนท์” อานนท์ นำภา ที่ทำผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว ทำให้ศาลต้องยกเลิกการปล่อยตัวชั่วคราว ฉะนั้น ที่ “ไอซ์” เรียกร้องให้ปล่อยตัวจำเลยในคดีม.112 นั้น สำหรับบางคน ก็ต้องบอกว่าอย่าพูดความจริงแค่ครึ่งเดียว ยุคดิจิทัลแล้ว เค้าหาอ่านข่าวกันได้ เช่นเดียวกับคำพิพากษาฉบับเต็มคดีของ “ไอซ์” ที่ไปหาอ่านเอาได้ว่า พฤติการณ์เป็นอย่างไร เหตุใด ถึงโดนจำคุก 6 ปี เพราะมีความผิดหลายกระทง...*...

และที่ “ไอซ์” และ พลพรรคก้าวไกล ต้องลุ้นกันอีกก็คือ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ยังมีคดีที่พรรคก้าวไกลถูกร้องกรณี นำมาตรา 112 ไปเป็นนโยบายหาเสียงในการเลือกตั้ง ที่อาจส่งผลให้ถูกยุบพรรค ถึงจะรอดคุกอาญา แต่อาจไม่รอดคุกการเมือง!! ...*...

โดยเฉพาะตอนนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่  โดยที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบ 207 เสียง ไม่เห็นชอบ  3 เสียงและไม่ออกเสียง 4 เสียง ให้ สุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทน วรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง 9 ปี ในวันที่ 9 กันยายน 2566...*...

เมื่อได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญครบองค์คณะ 9 คนก็จะมาเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญ และเมื่อได้ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แล้ว ก็เชื่อว่าจะขับเคลื่อนคดีต่างๆไปอย่างรวดเร็ว เมื่อศาลรัฐธรรมนูญเดินหน้า ก็ดูเหมือนว่า “ก้าวไกล” และพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ต้องนับถอยหลัง!! …*…

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง และกรรมการ จำนวน 9 ตำแหน่งสนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและข้อมูลประวัติของผู้สมัครได้ที่เว็บไซต์ ww.onesqa.or.th โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งแนบเอกสารการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.66 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.onesqa.or.th/th/contentdownload-view/905/3527/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 – 2216 - 3955 ต่อ 264 หรือต่อ 290 ...*... 

เสาร์ที่ 16 ธ.ค.เวลา 17.00 น. พลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม  และ สุพจน์  วงศ์จรัสรวี  ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานฉลอง  4 ทศวรรษ สยามอะเมซิ่งพาร์ค รื่นเริงสำราญอุทยานเมืองบางกอก ที่บางกอกเวิลด์ สยามอะเมซิ่งพาร์ค ...*...

ข่าวสังคมทั่วไป ประจำวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. เวลา 14.00 น. รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผศ. ดร.ซอ มิยอง ตัวแทนสมาคม ANBD ประจำประเทศไทย และ ศ.โช ยอล ประธานสมาคม AND เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะและการออกแบบหมุนเวียนนานาชาติ  ANBD 2023 BANGKOK  ภายใต้ธีม “EMPATHY” เพื่อสะท้อนแนวคิดและเผยแพร่ผลงานการออกแบบให้ได้ชม พร้อมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับสากล ที่ชั้น 2 โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ทอดพระเนตรบูธแสดงกิจกรรมของสภากาชาดไทย เลขที่ 1.5 ใน “งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566” รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ #RedCrossFairCenturyOfCharity ณ สวนลุมพินี  โดยมี จิราพร ศรีสอ้าน ผอ.สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย รับเสด็จ และทูลเกล้าถวายของที่ระลึก

สำรวจสภาพแวดล้อม...พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รักษาการปลัด กทม. ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมเพื่อเตรียมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดระเบียบผู้ค้าริมคลองผดุงกรุงเกษม ตามนโยบายของผู้ว่า กทม.(ชัชชาติ สิทธิพันธุ์) โดยมี สรรเสริญ เรืองฤทธิ์  เทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผช.ผอ.เขตดุสิต ผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่ บริเวณตลาดเทวราช ริมคลองผดุงกรุงเกษม เขตดุสิต เมื่อวันก่อน

ประชาสัมพันธ์...กำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวิวแชร์ (View-Share) เชื่อมโยงการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบแผนที่ออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ ผู้บกพร่องทางสายตา (ตาบอด สีเขียว- สีแดง) และกลุ่มผู้สูงอายุ จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมี กานดาศรี ลิมปาคม ร่วมงาน ที่โนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

สัมมนา...ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รักษารองการเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี สุภาพรรณ เหลืองอิงคะสุต กชมน หมั่นหา นงลักษณ์ ภูมิไพบูลย์ ร่วมงาน ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธาน มิราเคิล กรุ๊ป ปริญญา หงส์เลิศลักษณ์ และ จักรี ธารน้ำเงิน ให้การต้อนรับ ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

ปันรู้ปลูกรักษ์...ณัฐกาญจน์ นุชประเสริฐ ผอ.โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก นำคณะนักเรียนร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ ในโครงการ “ปันรู้ ปลูกรักษ์” ที่ซีพีเอฟ เดินหน้าสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่น้องๆ ในโรงเรียนทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ที่โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ผู้โชคดี...วรมาศ ศรีวัฒนประภา รอง ปธ.กก./ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด กลุ่ม คิง เพาเวอร์ มอบรถยนต์ไฟฟ้า Lexus RZ 450e มูลค่า 4.19 ล้านบาท ให้แก่ นัฏกนก แสงอุทัยจามร ผู้โชคดี จากแคมเปญ “34th Anniversary Delights & Surprises ช้อปวนไป เป็นไปได้ไม่รู้จบ” โดยมี ณัทธร ศรีนิเวศน์ รักษาการผู้ช่วย กก.ผจก.ใหญ่ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมงาน ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เมื่อวันก่อน

สนับสนุน...นพ.ธราธิป วนาวณิชย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลมิตรประชา/ปธ.กก.มูลนิธิเพชรเกษมการแพทย์ พร้อมด้วย พญ.ขนิดา บัวขาว ผอ.โรงพยาบาลมิตรประชา และทีมผู้บริหารร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR )โดยการเข้าเยี่ยมและบริจาคเงินพร้อมสนับสนุนสิ่งของเพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วัดโกมุทพุทธรังษี และมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านศรีนครินทร์ ของสมเด็จย่าซ.เพชรเกษม 104 กทม.กว่า 150 คน เมื่อวันก่อน

วันชื่นคืนสุข...สุวิชา นาควัชระ ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธานพิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่าง ปิ่นปินันธ์ บุตรี สมศักดิ์ – พรปวีณ์ ด้วงเงิน กับ เขมณัฏฐ์ บุตร เจริญวิทย์ – บุปผเวส เกื้อทิพย์ โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ ร่วมอวยพร ท่ามกลางกลิ่นอายแห่งความรัก ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันก่อน

สมทบทุน...สุทธิคำ แต่โสภาพงษ์ ปธ.กก.โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ และครอบครัว มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  โดยมี นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์ พว.นงลักษณ์ ใจบุญ และคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค ที่โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ เมื่อวันก่อน

แฮปปี้เบิร์ดเดย์...แอนดรูว์ - ดร.ศรีศุภางค์ มอริส นพ.จอน ยังพิชิต และ กุลชลี ศรีจันทร์ ร่วมงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด สืบพงษ์ ชลิตอาภรณ์ โดยมี ดร.สาธิต อุทัยศรี และ วินิจ สุรพงษ์ชัย ร่วมฉลอง ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกนัเอง ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน