สัญญาณไม่ดีนัก สำหรับเศรษฐกิจไทย เมื่อสถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศ ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย (TCC-CI) เดือนตุลาคม 2566 อยู่ที่ 55.4 ลดลงจากระดับ 56.2 ในเดือนก.ย. 66 ซึ่งเป็นการปรับลดลงครั้งแรกในรอบ 17 เดือน โดยเกิดจากปัจจัยลบ  7 ประการได้แก่

1. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับลดประมาณเศรษฐกิจไทยปี 66 เหลือโต 2.7% จากเดิมคาด 3.5% เป็นผลจากการส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

2. ความกังวลต่อสถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ซึ่งอาจยืดเยื้อแลส่งผลให้ราคาพลังงานโลกทรงตัวสูง

3. ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

4. ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัว เช่น เศรษฐกิจสหรัฐ จีน และยุโรป

5. เงินบาท ณ สิ้นเดือนต.ค.66 อ่อนค่าเล็กน้อย จากสิ้นเดือนก.ย.66 สะท้อนว่ามีการไหลออกสุทธิของเงินตราต่างประเทศ

6. ความกังวลในการดำเนินนโยบายของรัฐบาล เช่น แนวโน้มการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ที่จะกระทบต่อต้นทุนธุรกิจ

และ 7. ความกังวลต่อภาวะเอลนีโญ และภัยแล้ง ที่จะส่งผลกระทบระยะยาวต่อการใช้น้ำในภาคเกษตร และการอุปโภค-บริโภค

อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจได้เสนอแนะแนวทางต่อรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น

1. มาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสมยั่งยืน รองรับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

2. การดูแลช่วยเหลือด้านราคาสินค้าเกษตร ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

3. ขยายตลาดใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทย และหามาตรการกระตุ้นการส่งออกให้เพิ่มขึ้น

4. สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนโดยใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และระยะยาวอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มกำลังซื้อในประเทศให้คล่องตัวมากขึ้น

5. ดูแลต้นทุนการดำเนินงานของภาคธุรกิจ เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการเงิน

6. รักษาเสถียรภาพด้านการเงินให้สมดุล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

7. มีนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไทย สู่การปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อผลักดันสินค้าไทยไปสู่ Net Zero และทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม โจทย์ปัญหาที่สะท้อนจากมุมมองภาคธุรกิจ และข้อเสนอแนะ เป็นการบ้านข้อใหญ่ให้กับรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ที่แม้จะยังเร็วเกินไปที่จะตัดสิน ผลงานหลังขับเคลื่อนการทำงานมาเพียง 2 เดือนก็ตาม แต่ประเทศไทยไม่มีเวลาให้ทดลองงาน