ดูเหมือนว่า นโยบายของรัฐบาลที่จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว จะเผชิญกับวิบากกรรม ไม่ว่าจะเป็นนโยบายวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถาน ก็มาเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงกลางหางสรรพสินค้าชื่อดัง

ขณะที่นโยบายขยายเวลาปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ จาก 02.00 น. เป็น 04.00 น. ที่มีข้อเสนอนำร่องแบบโซนนิ่งในพื้นที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย เมืองพัทยา และ 3 พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร คือ ถนนข้าวสาร ซอยคาวบอย และซอยพัฒน์พงษ์ อาจได้ไม่คุ้มเสีย ในแง่มุมดทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แม้ผู้ประกอบการสถานบันเทิง จะมีข้อมูลการใช้จ่ายของนัดท่องเที่ยว ที่ใช้จ่ายมากที่สุดในช่วงเวลา 01.00-04.00 น. การขยายเวลาออกไป อีก 2 ชั่วโมงจะทำให้มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

กระนั้น มีการเคลื่อนไหวของเครือข่ายที่เฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนน และเครือข่ายเฝ้าระวังเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ) ที่คัดค้านการเปิดให้บริการสถานบันเทิงถึงตี 4 เพราะขณะนี้ความพยายามของกลไกรัฐที่ต้องรับภาระกับปัญหาหรือผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นแทบจะรับมือไม่ไหวกันอยู่แล้ว

ขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “นโยบาย ปิดผับตี 4 มาอีกแล้ว!” 

โดยภาพรวม พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 41.76 ระบุว่า ปิดสถานบันเทิง เวลา 02.00 น. เหมาะสมดีอยู่แล้ว เพราะ เป็นเวลาที่ไม่ดึกมากจนเกินไป ไม่เป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับสถานบันเทิง รองลงมา ร้อยละ 23.66 ระบุว่า ควรอนุญาตปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น. เฉพาะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ เพราะ เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ร้อยละ 17.56 ระบุว่า ควรจะอนุญาตปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น.เหมือนกันทั่วประเทศ เพราะ ควรเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เป็นการเพิ่มช่วงเวลาในการหารายได้ให้กับผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง และกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 8.32 ระบุว่าควรปิดสถานบันเทิง ก่อนเวลา 02.00 น. เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดึกแล้ว อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมได้ ร้อยละ 4.35 ระบุว่าไม่ควรอนุญาตให้มีสถานบันเทิงยามค่ำคืนในประเทศไทย เพราะ ไม่เป็นการส่งเสียงดังรบกวนการพักผ่อนของผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ร้อยละ 4.27 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.08 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ควรปิดสถานบันเทิง เวลา 03.00 น.

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลยังคงเดินหน้านโยบายดังกล่าว อาจต้องพิจารณาภาพรวมนโยบายในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น การปราบปรามผู้มีอิทธิพล ปัญหาอาชญากรรมร่วมกับปัญหาอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆอย่างเข้มข้น ที่สำคัญคือการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ดูเหมือนจะเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดทั้งมวล