ช่วงนี้ได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารว่าคนรู้จักทั้งใกล้และไกล ต่างต้องเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะถูกหลอกลวงลงทุนออนไลน์ แล้วต้องเผชิญวิกฤติซ้ำซ้อนเมื่อคิดสั้น แก้ไขปัญหาด้วยการเล่นพนันออนไลน์ โดยหวังว่าจะโชคดี

ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินเดิมได้สำเร็จแล้ว ยังมีปัญหาใหม่เข้ามาทับถม ต้องลาออกจากงานประจำ เพื่อทำงานที่ได้ค่าจ้างรายวัน ต้องการเงินหมุน กระทั่งไร้เครดิตทางการเงิน  นำไปสู่การเป็นหนี้นอกระบบ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ปัญหาสุขภาพจิต และอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่รุนแรงตามมา

แต่เมื่อหลงเข้าไปติดอยู่ในวงจรหนี้นอกระบบแล้ว จะหลุดออกมาได้อย่างไรนั้น จึงอยากแบ่งปันคำแนะนำจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อผู้ที่กำลังติดหนี้นอกระบบ มี 3 วิธีดังนี้

1.หาเงินมาปิดหนี้

เริ่มต้นด้วยการลดรายจ่ายไม่จำเป็นลง เช่น ค่าชอปปิ้ง ค่าอาหารมื้อพิเศษ ค่ากาแฟ ค่าเหล้า ค่าบุหรี่ ค่าหวย หารายได้เพิ่มเติมจากความถนัดหรืองานอดิเรกของตัวเอง และลองรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินที่มีอยู่ว่ามีอะไรที่น่าจะมีคนสนใจซื้อและขายออกไปได้บ้าง เพื่อนำเงินไปใช้หนี้ ซึ่งการตัดใจขายทรัพย์สิน คนส่วนใหญ่คงบอกว่าทำใจลำบาก แต่เมื่อผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ค่อยทยอยเก็บเงินซื้อทรัพย์สินใหม่ก็ยังไม่สายเกินไป

2.หาแหล่งเงินกู้ในระบบ

สอบถามธนาคารของรัฐเช่น ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบออกมาเป็นระย: หรือขอสินเชื่อ จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งมี ทั้งแบบที่ไม่มีหลักประกัน และมีหลักประกัน (เช่นบ้านหรือทะเบียนรถ)นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และสินเชื่อฟิโกพลัส ซึ่งดอกเบี้ยของสินเชื่อเหล่านี้ น้อยกว่าดอกเบี้ยของหนี้นอกระบบ มีสัญญาชัดเจน และมีหน่วยงานทางการกำกับดูแลอีกที

3.หาคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยประนีประนอม

ติดต่อสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน(สคช.) สำนักงานอัยการสูงสุด สายด่วน 1157 โดยคณะ อนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดจะช่วยเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ระหว่าง ลูกหนี้กับเจ้าหนี้นอกระบบให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย (ที่มา :https://bit.ly/3aojiur)...สำหรับลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชำระหนี้น้อย จะมีคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้หนี้นอกระบบ ในทุกจังหวัดช่วยฝึกอบรมอาชีพ ฝีมือแรงงาน และให้ความรู้ทางการเงิน