บางช่วงบางตอนจากการปาฐกถาพิเศษ ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ในหัวข้อ การปราบปรามทุจริตและเรื่องความโปร่งใสของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ระบุว่า หนึ่งในหลายเรื่องที่ตนเองให้ความสำคัญมากที่สุด คือเรื่องการขับเคลื่อนภาคราชการ เพราะภาคราชการเป็นส่วนที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล การซื้อขายตำแหน่ง การโยกย้ายไม่เป็นธรรม การให้เกียรติกับข้าราชการทุกตำแหน่ง เป็นภารกิจที่อยากนำเข้ามาในรัฐบาลชุดนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้าราชการได้รับความเป็นธรรม ได้รับการสนับสนุนเมื่อเขามีผลงานที่ดี การซื้อขายตำแหน่งในรัฐบาลนี้ต้องหมดไป เรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนนโยบาย ที่ดีของรัฐบาลนี้ต่อไป เชื่อมั้นว่าถายใต้รัฐบาลนี้ ปัญหาคอรัปชั้นจะลดลงและ ความโปร่งใส และเป็นธรรมจะเพิ่มมากขึ้น ตามมาด้วยความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน และนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลในทางที่ดีต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน

อีกทั้งในวันเดียวกัน ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ นายเศรษฐา ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนกรณีที่ห่วงคือเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายตอนนี้ เพราะเป็นฤดูกาลโยกย้ายพอดี ทราบกันดีว่าเรื่องพวกนี้มักมีเกิดขึ้นอยู่ตลอด ไม่ใช่แค่ช่วงนี้ รัฐบาลไหนก็ตามที ผมอยากจะเน้นย้ำข้าราชการเป็นภาคส่วนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการขับเคลื่อนประเทศ เขาทำงานมาตลอดชีวิต อยากได้ความก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน การปูนบำเหน็จก็ขออยากให้เป็นธรรมด้วยผลงาน ไม่ใช่จากการซื้อขายตำแหน่ง

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าข้าราชการสบายใจได้หรือไม่ว่าจะไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเกิดขึ้น นายกรัฐมนตรี ตอบว่า จะพยายาม และถือเป็นนโยบายหลักเรื่องแรกๆ ที่พูดไป หวังว่ารัฐมนตรีทุกท่านจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะจริงๆ แล้ว ครม.เรามีนโยบายดีๆ ที่จะแถลงต่อรัฐสภา ซึ่งหลายเรื่องเราต้องการการขับเคลื่อนจากภาคข้าราชการจำนวนมาก ถ้าหากไม่ให้เกียรติเขา หรือไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขา การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ก็จะเป็นไปได้ด้วยความลำบาก

ปัญหาการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการนั้น เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน หากรัฐบาลเศรษฐา สามารถขจัดให้หมดไปได้จริง ย่อมเป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุน และยกย่องสรรเสริญ พร้อมอนุโมทนาด้วย เพราะเรื่องนี้ หากถามกับ ดร.มานะ นิมิตมงคล ก็น่าจะทราบดี เพราะเคยเขียนบทความเอาไว้ในเว็บไซต์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(8 มกราคม 2566) เรื่องคอร์รัปชันในการซื้อขายตำแหน่งราชการ ตอนหนึ่งระบุถึงผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้าย จากบทความของ ดร.มานะ ที่เขียนเอาไว้

“คือ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดีโดยความเห็นชอบของปลัดฯ และตัวอธิบดีเอง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหรือ “ซี” ของผู้ถูกย้าย ในบางองค์กรอาจมีอำนาจของคณะกรรมการด้วย แต่ในชีวิตจริงเป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐมนตรีมักล้วงลูกเสมอ”

ดังนั้น เราเห็นว่าหากนายกรัฐมนตรี สามารถบังคับบัญชารัฐมนตรีไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งได้ รัฐมนตรีสามารถบังคับบัญชาปลัดกระทรวงไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งได้ ปลัดกระทรวงสามารถบังคับบัญชาอธิบดีไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งได้  เข้าตำราหัวไม่ส่าย หางก็ไม่กระดิก ก็น่าจะแก้ไขปัญหาได้ไม่มากก็น้อย แต่จะให้หมดไปเลยนั้น ยังไม่อยากมองโลกสวยเกินไป แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี