จากวงหารือระหว่างผู้บริหารภาคเอกชน กับนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นั้น มีประเด็นที่เป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะต้องได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วนในหลายๆ ด้าน เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการหารือว่า ขณะนี้เครื่องยนต์สำคัญต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจคือภาคการส่งออก แต่ด้วยภาพรวมเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงชะลอทำให้การส่งออกสินค้าไทยไปตลาดต่างประเทศไม่ดีนัก โดยยังมีแนวโน้นติดลบต่อเนื่อง แม้ว่าโดยภาวะปกติช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะมีคำสั่งซื้อสินค้าไทยมาก แต่ด้วยปัจจัยลบในด้านต่างๆ มีอยู่ จึงต้องติดตามการส่งออกของไทยหลังจากนี้อย่างใกล้ชิด และเห็นว่ารัฐบาลที่มาจากพรรคเพื่อไทยและมีเจ้ากระทรวงพาณิชย์มาจากคนพรรคเพื่อไทยก็เชื่อว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาภาคการส่งออกได้ โดยเห็นว่าภาครัฐและเอกชนจะต้องทำงานร่วมกันออกไปทำงานค้าในต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ตัวเลขการส่งออกของไทยกลับมาดีขึ้นได้

นายสนั่น ระบุด้วยว่า ภาคเอกชนยังได้เสนอการแก้ไขในเรื่องของท่องเที่ยว เพราะเวลานี้รัฐบาลจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกลับมาเที่ยวไทยเช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน เพราะเชื่อว่านักท่องเที่ยวชาวจีนสนใจมาเที่ยวเมืองไทยมากกว่ายุโรปหรือสหรัฐ แต่ขณะนี้มีข่าวลือว่าเข้ามาเที่ยวประเทศไทยจะมีปัญหาและเงื่อนไขมากมาย ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนไม่อยากเข้ามาเที่ยวในไทย ซึ่งเรื่องนี้นายกฯเศรษฐารับทราบปัญหาและเร่งหาทางแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้ว ซึ่งเอกชนได้เสนอขอให้รัฐบาลพิจารณาในเรื่องของฟรีวีซ่า หรือหากมีข้อจำกัดก็ให้ยืดระยะเวลาอยู่ในประเทศนานขึ้นกว่าปัจจุบัน โดยตรงนี้นายกฯเศรษฐาพร้อมที่จะนำข้อเสนอไปทบทวนแล้ว และทราบว่าได้ขอให้ทางการบินไทยรับไปดูเพิ่มเที่ยวบินที่จะเปิดกว้างให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติไว้เช่นกัน โดยในรายละเอียดคาดว่าหลังรัฐบาลประกาศแนวนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้ว คงจะเห็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป

อย่างไรก็ตาม เราเห็นปัจจัยที่สำคัญ คือการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาล นอกจากการหลอมรวมนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่ที่น่าสนใจคือการผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของพรรคแกนนำหลัก คือพรรคเพื่อไทย

โดยในผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผ่าน "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เรื่อง "นโยบายพรรคเพื่อไทย ทำได้หรือไม่?" โดยส่วนใหญ่ เชื่อว่า นโยบายสำคัญๆที่หาเสียงไว้ เช่น  กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท   ที่ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าทำได้

ตรงนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันยังมีนโยบายที่สำคัญ ที่ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าทำไม่ได้ นั่นคือ ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน ภายในปี 2570 เงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือน ภายในปี 2570 

ทั้งนี้ถือเป็นประเด็นท้าทายต่อรัฐบาลและการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป