รศ. ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สองตัวเร่งสำคัญที่พาโลกเข้าสู่ระเบียบโลกใหม่ให้รวดเร็วขึ้นคือ โควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน แต่ทว่าเบื้องหลังจริง ๆ คงมิอาจปฏิเสธได้ว่าคือ การตัดสินใจของผู้นำ ... เรย์ ดาลิโอ (Ray Dalio) นักลงทุน และผู้จัดการเฮจฟันด์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก เคยกล่าวไว้ใน หนังสือ Principles for Dealing with the Changing World Order ว่า เมื่อถึงจุดหนึ่งประวัติศาสตร์จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่ขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลก ศูนย์กลางอำนาจเดิมเสื่อมสลายลงไปเพราะวิกฤติหนี้สิน และความเหลื่อมล้ำต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมาย ในฐานะผู้นำไม่ว่าจะระดับเล็กหรือใหญ่ ระดับหน่วยงาน องค์กร หรือประเทศ นี่...คือความสำคัญและ ความจำเป็นที่ผู้นำต้องรู้และเข้าใจบริบทโลกใหม่เพื่อรับมือกับความท้าทายของระเบียบโลกใหม่ และป้องกัน การตัดสินใจผิดแบบ ‘Big Mistake’ #ความล้มเหลวของผู้นำประเทศ เท่ากับ ความล้มเหลว/ความล่มสลายของประเทศ – ศรีลังกา เลบานอน เวเนซุเอลา มาตรวัดกำหนดความเป็นประเทศมหาอำนาจ มีอยู่ 8 ตัว ประกอบด้วย 1) การศึกษา 2) นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3) ความสามารถในการแข่งขัน 4) ผลผลิตทางเศรษฐกิจ 5) ส่วนแบ่งการค้า 6) ความเข้มแข็งทางการทหาร 7)ความแข็งแกร่งในการเป็นศูนย์กลางทางการเงิน และ 8) ความแข็งแกร่งของสกุลเงินประเทศในฐานะสกุลเงินสำรอง ของโลก #การศึกษาคือมาตรวัดมหาอำนาจที่สำคัญที่สุด!!! - ดัทซ์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา จีน ระบบการศึกษาต้องบ่มเพาะและสร้าง“คน” ให้มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ 3 ประการ ได้แก่ ความเข้มแข็ง ความมีอารยะ และความปรารถนาในการทำงานหนัก นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท้าทายอื่นที่ผู้นำต้องรู้และจินตนาการให้ออก เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ล้ำและรอด เช่น • Disruptive Technology เช่น Deepfake AI การคัดลอกอัตลักษณ์ของบุคคลแล้วนำมาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างไม่ผิดเพี้ยน หากมีการนำภาพผู้นำไปสร้างภาพใหม่ด้วย Deepfake AI และใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมก็จะนำไปสู่ความขัดแย้ง หรือความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลก็จะได้รับการแก้ไขด้วย Federated Learning โดยการส่งอัลกอริธึมลงมาประมวลผลข้อมูลในสมาร์ทโฟนของผู้ใช้แทนบนคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ • การพัฒนาอย่างยั่งยืน กลายเป็นบรรทัดฐานและเป้าหมายของโลกที่จะส่งผลต่อการผลิตและบริโภคที่ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโลก • สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ #ความล้มเหลวของผู้นำองค์กร เท่ากับ ความล้มเหลว/ความล่มสลายขององค์กร – ฟิล์มโกดัก เครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปีย Yahoo ในช่วงโมงยามแห่งความสับสน วิกฤต และการก้าวเข้าสู่ระเบียบโลกใหม่ วิธีคิดของ ‘ผู้นำ’ คือสิ่งสำคัญที่ทำจะให้สถานการณ์ดีขึ้นและก้าวพ้นความล้มเหลวหรือความล่มสลาย ดังเช่น 13 วิธีคิดของพลเอก โคลิน พาวเวลล์ อดีตรมต.ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 1) พรุ่งนี้มันจะดีขึ้น 2) โกรธได้ แต่ต้องหายไว 3) อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง 4) กระตือรือร้นที่จะทำงานให้สำเร็จ 5) เมื่อต้องตัดสินใจเลือกให้ดี 6) เชื่อมั่นในสัญชาตญาณ 7) อย่าให้ใครมาตัดสินใจแทนคุณ 8) อย่าลืมมองรายละเอียดเล็ก ๆ 9) แบ่งความดีความชอบให้ผู้อื่น 10) ใจเย็น ใจดี และนิสัยดี 11) มีวิสัยทัศน์ 12) อย่าให้ความกลัวส่งผลต่อการตัดสินใจ 13) มองโลกแง่ดีไว้เสมอ แม้จะล้มเหลว หากจะทิ้งทายถึง “ผู้นำที่รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ คงจะกล่าวสั้น ๆ ได้ว่าต้องเคยทำ 4 อย่างนี้คือ สร้างอำนาจที่ มาจากผู้สนับสนุนจำนวนมาก ลดบทบาทและอิทธิพลของฝ่ายตรงข้าม ตั้งระบบและสถาบันที่จะทำให้การดำเนิน การต่าง ๆ ราบรื่น และมีผู้สืบทอดอำนาจที่สามารถบริหารได้ต่อไป...ผู้เขียนขอรับประกันครับ