เสือตัวที่ 6 กลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ปลายด้ามขวาน โดยเฉพาะแกนนำขบวนการร้ายแห่งนี้และกลุ่มหัวรุนแรงฝักใฝ่ความขัดแย้ง ยังคงดำรงความพยายามในการก่อความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง แม้จะเว้นระยะห่างในเหตุความไม่สงบไปอย่างมาก หากแต่คนกลุ่มนี้ ก็ยังไม่ลดลาความพยายามในการจ้องก่อเหตุร้ายในพื้นที่เพื่อหล่อเลี้ยงสัญญาณของการต่อสู้เชิงอัตลักษณ์ความเห็นต่างของคนในพื้นที่ส่วนหนึ่งกับคนส่วนใหญ่ของประเทศ แม้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศมากนัก หากแต่ก็บ่งบอกว่า คนกลุ่มนี้ ยังไม่ล้มเลิกหรือเปลี่ยนแปลงความตั้งใจฝักใฝ่การต่อสู้กับคนอื่นด้วยความรุนแรงอันล้าหลัง แม้ฝ่ายรัฐจะพยายามระดมนักคิด นักวิชาการ ผู้นำทางความคิด โดยเฉพาะคนในพื้นที่แห่งนี้ ให้มาร่วมกันกับรัฐ เปิดโลกทัศน์ให้คนกลุ่มล้าหลังเหล่านี้ ได้มีมุมมองที่เปิดกว้าง ยอมรับการมองโลกและคนอื่นในแง่มุมอื่นที่ไม่เคยรับรู้และยอมรับมาก่อน โดยพยายามนำความจริงที่จริงกว่าอีกแง่มุมหนึ่งสื่อสารสู่คนกลุ่มนี้อย่างเป็นระบบมากขึ้น หากแต่คนกลุ่มล้าหลังนี้ ก็ยังปิดประตูการรับรู้เหล่านั้น และพยายามในการก่อเหตุร้ายทำลายชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์อยู่ต่อไปเท่าที่พวกเขาจะเสาะหาโอกาสได้ โดยในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ กลุ่มคนหัวรุนแรงสุดโต่งจึงแสดงให้เห็นความพยายามในการต่อสู้ด้วยอาวุธ อาทิ ลอบวางระเบิด และระดมยิงด้วยอาวุธไม่ทราบชนิด เข้าใส่ขบวนรถไฟขนส่งสินค้า จ.นราธิวาส โบกี้สินค้าเสียหาย ซึ่งเป็นรถไฟขบวนพิเศษขนส่งสินค้า กำลังเดินรถอยู่ในท้องที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยขบวนรถไฟขบวนพิเศษดังกล่าวจะแวะรับสินค้าเกษตรกร (ผลไม้) ตลอดเส้นทางตั้งแต่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มาถึงรอยต่อจังหวัดสงขลา หลังเกิดเหตุขึ้น เบื้องต้นทราบว่า เป็นระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สปิกนิก หนัก 20 กก. จุดชนวนด้วยแบตเตอรี่ที่มีการลากสายไฟเข้าไปในป่ารกทึบริมทาง ความพยายามในการก่อเหตุร้ายครั้งนี้ เพื่อส่งสัญญาณให้ฝ่ายรัฐและสื่อสารไปยังสังคมโลกรับรู้ว่า ยังมีความขัดแย้งด้วยอาวุธดำรงอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ ทั้งยังบ่งบอกว่า คนกลุ่มนี้ ไม่ยอมคบค้าสมาคม ค้าขายกับคนนอกพื้นที่แต่อย่างใด สินค้าผลไม้ในพื้นที่ เป็นของคนในพื้นที่ที่คนกลุ่มนี้ ไม่ยินยอมให้นำออกไป และเชื่อว่า เหตุร้ายลักษณะนี้ ยังคงมีอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่คนกลุ่มนี้ยังสบโอกาส และที่สำคัญคือ การจุดระเบิดด้วยการลาดสายไฟไปข้างทาง ย่อมแสดงให้เห็นว่า คนร้ายหัวรุนแรงของกลุ่มนี้ ฝังตัวอยู่ในพื้นที่ รอคอยโอกาส ทั้งคนที่เชี่ยวชาญในการประกอบระเบิดแสวงเครื่องที่ยังหลุดรอดการจับกุมของเจ้าหน้าที่ ยังคงมีอยู่ ภายใต้การสนับสนุนของแนวร่วมขบวนการอย่างปฏิเสธไม่ได้ ขณะที่ในวันเดียวกัน ของช่วงเช้า คนหัวรุนแรงในขบวนการอีกกลุ่มหนึ่ง ยังพยายามเกิดเหตุร้ายให้เกิดขึ้น โดยลอบวางระเบิดรถกำนันรือเสาะ ระเบิดกลางเมืองยะลา เป็นรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ 4 ประตู สีดำ สภาพถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งคันและพบเศษซากชิ้นส่วนรถกระจัดกระจายจากแรงระเบิด มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย เป็นกำนันตำบลสามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส แม้ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่า สาเหตุการถูกลอบทำร้ายในครั้งนี้ น่าจะมีประเด็นความขัดแย้งเรื่องส่วนตัว เนื่องจากทราบมาว่าก่อนหน้านี้ ผู้ได้รับบาดเจ็บทราบว่ากำลังถูกปองร้าย และค่อนข้างระมัดระวังตัว แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคงก็ยังไม่ตัดประเด็นความไม่สงบในพื้นที่ ด้วยเหยื่อของการก่อเหตุร้ายครั้งนี้ ยังเกิดในพื้นที่ความขัดแย้งอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง และเหยื่อของการก่อเหตุร้ายครั้งนี้ ก็เกิดกับกำนัน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย ย่อมเป็นไปได้สูงที่คนร้ายในขบวนการต้องการส่งสัญญาณไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองและฝ่ายอื่นๆ ในท้องถิ่นรับรู้ว่า ใครก็ตามที่อยู่ร่วมกับรัฐ ย่อมเป็นปฏิปักษ์กับคนกลุ่มนี้ ทั้งยังส่งสัญญาณให้เห็นว่า พวกเขายังไม่ลดละความพยายามในการต่อสู้กับรัฐเพื่อความมุ่งหมายที่แกนนำบ่มเพาะให้ การก่อเหตุต่อกำนันรือเสาะ ครั้งนี้ ยังต้องการสื่อสารให้เห็นว่า ฝ่ายรัฐ ไม่อาจดูแลคุ้มครองความปลอดภัยใดๆ ต่อคนที่ร่วมมือกับฝ่ายรัฐได้ อันเป็นความพยายามในการดำรงความมุ่งหมายในความมีอิสระในการปกครองกันเองในพื้นที่แห่งนี้ บนเส้นทางคู่ขนานกับการตระเตรียมผู้คนระดับนักคิดระดับมันสมอง นักสร้างมวลชน นักพูด นักโน้มน้าว นักโต้วาที พร้อมชุดข้อมูลในทุกแง่มุมในการต่อสู้ทางความคิด ในทุกเวทีของการพูดคุยเพื่อสันติภาพในทุกโอกาสที่จะเกิดขึ้น และแม้ว่าการก่อเหตุร้ายสองครั้งข้างต้น จะไม่ได้สร้างผลกระทบต่อความรู้สึกด้านความมั่นคงเท่าใด หากแต่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐ ก็มิอาจเพิกเฉยต่อกรณีดังกล่าวได้ เพราะเหตุร้ายทั้งสองครั้งนี้ ได้บ่งบอกให้เห็นว่า ความพยายามของฝ่ายรัฐในการเอาชนะทางความคิด และทุ่มเทความพยายามในการจำกัดวงล้อมกลุ่มคนหัวรุนแรง ด้วยการสกัดกั้นการสนับสนุนจากแนวร่วมขบวนการ ที่แฝงตัวอยู่ในชุมชนอย่างกลมกลืน รวมทั้งความพยายามของรัฐในการจำกัดการเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาประกอบเป็นอาวุธทำลายล้างผู้เห็นต่างอย่างต่อเนื่อง หากแต่ก็ยังไม่สามารถลดความตั้งใจในความพยายามในการต่อสู้กับรัฐเพื่อเป้าหมายในการปกครองกันเอง โดยแอบอ้าง หลอกล่อผู้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการร้ายแห่งนี้ ให้หลงเชื่ออย่างสนิทใจ เพื่อการร่วมขบวนการต่อสู้กับรัฐอย่างไม่มีลดราวาศอก นั่นแสดงให้เห็นว่า การก่อเหตุร้ายที่สำเร็จตามเป้าหมายทั้งสองครั้งนั้น เป็นความสุดโต่งของกลุ่มคนในขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ถูกสร้างสมบ่มเพาะมาอย่างได้ผลยิ่ง รวมทั้งการให้การสนับสนุน ร่วมมือของคนในพื้นที่ท้องถิ่นแห่งนี้ ที่พยายามปกปิดข้อมูลข่าวสารการตระเตรียมการก่อเหตุร้าย และการเล็ดลอดหลบหนีอย่างลอยนวลไปได้หลังก่อเหตุร้ายสำเร็จลงได้อย่างมืออาชีพ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เหตุร้ายสองครั้งข้างต้นนั้น จะไม่ใช่สองครั้งสุดท้ายของการต่อสู้ในดินแดนแห่งนี้อย่างแน่นอน ตราบใดที่ความพยายามของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐยังคงมีอยู่ในระดับสูง และเป็นความพยายามที่มากกว่า ทรงพลังกว่า จริงจัง ต่อเนื่องกว่า มีความมุ่งประสงค์ที่ขัดเจนกว่า เป็นความพยายามบนพื้นฐานของจิตวิญญาณที่มากกว่าความพยายามของรัฐในการเอาชนะฝ่ายขบวนการนี้ ที่ยังดูประหนึ่งว่า ยังเป็นความพยายามในการเอาชนะที่ทำตามหน้าที่ ทำให้โมเมนตัม (Momentum) ในการขับเคลื่อนการต่อสู้ที่ยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเท่าที่ควร ซึ่งในท้ายที่สุด ความพยายามในการต่อสู้ของฝ่ายใด เหนือว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ผลลัพธ์สุดท้ายคงทำนายได้ไม่ยาก