เสือตัวที่ 6 สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 จนถึงปลาย กรกฎาคม 64 มีแนวโน้มน่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่อง ผู้ติดเชื้อฯ กระจายตัวไปทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด อย่างหาต้นสายปลายเหตุไม่ได้แล้ว ทำให้การระบาดระลอกใหม่ครั้งล่าสุดนี้ มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้วกว่า 5 แสนราย ในขณะที่สถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ครั้งนี้ ที่พื้นที่ปลายด้ามขวานของประเทศ อันเคยเป็นพื้นที่เป้าหมายในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อนำไปสู่การแบ่งแยกการปกครองออกไปจากรัฐไทยนั้น บัดนี้ เชื้อโควิด-19 ได้คุกคามคนทุกกลุ่ม ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกพื้นที่ให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดแล้วว่า มนุษย์ ณ วันนี้ ควรจะต้องปรับความคิดเพื่อความอยู่รอดกันอย่างไร แนวทางไหนกันแน่ที่มนุษย์โลกควรจะต้องเร่งขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายปลายทาง บทเรียนจากไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ กำลังสั่งสอนคนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ให้คิดใหม่ ว่าภัยคุกคามต่อมนุษย์ทุกชีวิตอันหนักหน่วงยิ่งนักคืออะไร การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถรุกคืบไปได้อย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ปลายด้ามขวาน ซึ่งขณะนี้ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง จากยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยง จนถึงวันนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พบผู้ป่วยรายใหม่ และผู้เสียชีวิตสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นไฟลามทุ่ง ขณะที่ ทางจังหวัดปัตตานีได้มีคำสั่งประกาศปิดพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้นอีก 9 หมู่บ้าน ใน 4 อำเภอ ทำให้ขณะนี้ จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องปิดหมู่บ้านแล้วอย่างน้อย 26 หมู่บ้าน ใน 9 อำเภอ อาทิ อ.เมือง อ.แม่ลาน อ.กะพ้อ อ.ไม้แก่น อ.ปะนาเระ อ.โคกโพธิ์ อ.มายอ อ.ทุ่งยางแดง และ อ.ยะหริ่ง นอกจากนั้นยังมีมัสยิดถูกปิดไปเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ทำให้จังหวัดปัตตานีมีเตียงไม่พอสำหรับคนไข้ทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในบางช่วง ต้องไปรักษาตัวต่อที่บ้านนั้น ด้านนายแพทย์รุซตา สา และ ผอ.รพ.สนามจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวว่า สำหรับเตียงรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ต้องยอมรับว่า ในบางช่วงมีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมากต่อวัน โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ป่วยติดเชื้อเกินหลักร้อยทุกวัน บางวันเกิน 200 คน ทำให้เตียงไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยจริงๆ นอกจากนั้น การระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์ สายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) ซึ่งพบในเป็นครั้งแรกที่ จ.นราธิวาส โดยยืนยันว่าการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เบตาได้ลุกลามออกนอก จ.นราธิวาส แล้ว ทั้งนี้ แม้ว่าสายพันธุ์เบตาจะมีการแพร่กระจายได้ช้ากว่าสายพันธุ์อื่น แต่ทำให้เกิดการป่วยและเสียชีวิตได้มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม โดย นพ.ศุภกิจอธิบายว่า วัคซีนที่ไทยมีอย่างแอสตราเซเนกามีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการ 10.4% แต่ไม่สามารถประเมินการป้องกันอาการรุนแรงได้ ส่วนวัคซีนซิโนแวคมีผลการศึกษาในห้องทดลองว่า น้ำเหลืองของผู้ที่ได้รับวัคซีนมีความสามารถในการยับยั้งสายพันธุ์เบตาลดลง 70% เมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดิม และนี่คือเครื่องมือสำคัญในการเอาชนะสงครามโรคร้ายครั้งนี้ได้ นั่นคือการได้มาซึ่งวัคซีนป้องกันโรคจากไวรัสโควิด-19 ที่มีคุณภาพและทันท่วงทีที่สามารถฉีดให้พี่น้องประชาชนได้ในวงกว้าง ซึ่งรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ทำได้ รวมทั้งความเป็นรัฐเท่านั้น ที่จะมีศักยภาพด้านระบบสาธารณสุขที่มากพอจะสู้ศึกครั้งนี้ได้ ความจริงดังกล่าว เห็นได้อย่างชัดเจน โดยการตอกย้ำผ่านการบอกเล่าในการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “โควิดกับผู้หญิง ณ 3 จังหวัดชายแดนใต้” จัดโดย สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (GDRI) นั้น ปาตีเมาะ นายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace) กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา เกิดจากการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของพี่น้องที่ไปทำงานประเทศเพื่อนบ้านกลับมายังประเทศไทย อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ใช้สื่อออนไลน์ ทำให้เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง เพื่อห่างไกลจากโรคระบาด จึงเห็นปรากฏการณ์ที่คน 3 จังหวัดชายแดนใต้แห่ไปธนาคารจนแน่น เพื่อลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากรัฐ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อัตราการติดเชื้อโควิด-19 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สูงมาก กอปรกับความรุนแรงของไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถขยายพันธุ์ของพวกมันได้ง่ายขึ้น ทำให้การติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ปลายด้ามขวานก้าวกระโดดมาอยู่อันดับต้นๆ ของประเทศ นายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace) ท่านนี้ ยังกล่าวในสาระส่วนหนึ่งสรุปได้ว่า ที่น่าสนใจคือ โรคโควิด-19 ครั้งนี้ เป็นโรคอุบัติใหม่ที่คนในโลกไม่เคยพบเจออย่างนี้มาก่อน มันติดเชื้อกันง่ายมากทั้งพยายามกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆ จนมนุษย์แทบจะรับมือกันไม่ไหว ความรุนแรงของการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างรวดเร็วของโรคใหม่นี้ ทำให้เหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงอย่างมาก เธอมองว่า อาจเพราะประชาชนขณะนี้ กำลังตึงเครียดกับความอยู่รอดและโรคภัยตัวใหม่นี้ ฉะนั้นไม่ว่าฝ่ายไหน หากยังออกมาสร้างความขัดแย้งเกลียดชัง นำอาวุธมาสู้รบ แบ่งแยก สร้างความรุนแรง ก็จะไม่ได้รับความชอบธรรมจากประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอน ฉะนั้นการที่เหตุการณ์ความรุนแรงลดลง ก็อาจมาจากทั้ง 2 ฝ่ายเห็นความสำคัญตรงนี้ และอยากให้มีการแก้ไขสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโควิด-19 นี้ ให้ได้ก่อน บทเรียนจากวิกฤติโควิด 19 หนนี้ จึงได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า การต่อสู้กับวิกฤติโรคร้ายที่กำลังคุกคามพี่น้องในพื้นที่แห่งนี้ จึงต้องใช้ศักยภาพของรัฐ ร่วมกับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้มาซึ่งวัคซีนป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ครั้งนี้ ไม่สามารถกระทำได้ด้วยเอกชนหรือภาคประชาชนทั่วไป เพราะเป็นเรื่องใหม่ที่บริษัทผู้ผลิตวัคซีนทั่วโลกคิดค้นมาในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน ดังนั้น ผลข้างเคียงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนคนรับวัคซีน จึงเป็นความรับผิดชอบของรัฐของแต่ละประเทศเอง และนั่นคือเงื่อนไขสำคัญที่เห็นแล้วว่า ความเป็นรัฐหรือประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือตามกติกาโลก รวมทั้งศักยภาพของความเป็นรัฐ จึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในการเอาชนะทุกๆ ภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและในอนาคต