สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ ...*... เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ไปหลายวัน ล่าสุดพุธที่ 7 กันยายนนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้ฤกษ์เอ็กซเรย์รัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ฤชุพันธุ์ ภายใต้ความคาดหวังของหลายๆ ฝ่ายว่าจากนี้ไปกระบวนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรอบเวลาในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือการเคลียร์ประเด็นที่ยังค้างคาใจในเรื่อง ส.ว.นอกจากได้ร่วมโหวตเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ ...*... ส่วนเรื่องการยกร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่มีการโยนหินถามทางจากสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยบางกลุ่มที่เสนอให้กระทรวงมหาดไทยกลับมาเป็นฝ่ายจัดการเลือกตั้งแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) รวมไปถึงให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เข้ามาควบคุมดูแลการเลือกตั้ง ตลอดจนมีการเซ็ตซีโร่พรรคการเมืองต่างๆ ให้มาเริ่มนับหนึ่งใหม่พร้อมกันนั้น ดูท่าแล้วคงเป็นไปได้ยาก เพราะไม่เพียงมีเสียงขานรับน้อยมาก หากยังถูกวิพากษ์วิจารณ์แรงๆ ในทางเสียๆ หายๆ อีกต่างหาก ...*... การกอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจไทยในภาวะที่เศรษฐกิจโลกตกอยู่ในภาวะเปราะบางนั้น ปัจจัยสำคัญที่สุดคือ “ความเชื่อมั่น” ฉะนั้น เมื่อผู้ประกอบการภาคเอกชนเริ่มมีปัญหาความเชื่อมั่นในทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่ายังมีเอกภาพเข้มแข็งดีอยู่หรือไม่ หลังมีการโอนย้ายกระทรวงเกษตรฯที่ เป็นกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญพ้นจากการกำกับดูแลของ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯด้านเศรษฐกิจ จึงเป็นหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับสังคม ไม่ใช่ปล่อยให้อึมครึมจนเกิดข่าวลือต่างๆ นานาตามมามากมาย ...*... ปัญหาจราจรในเมืองกรุงที่ติดขัดวินาศสันตะโรถึงขั้นถูกประเมินว่าสาหัสสากรรจ์มากที่สุดในโลก กระทั่งพลเอกประยุทธ์ ต้องขอให้ครม.ร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขนั้น มีข้อเสนอน่าสนใจยิ่ง สอดรับกับการเข้าสู่ยุค 4.0 ของประเทศไทยจากพันเอกเศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ว่า สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็งไม่แพ้ชาติใด ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สำคัญในการนำเข้ามาแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ สิ่งนั้นคือ “โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์4G” โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีบรอดแบนด์ 4G ได้ถูกนำมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบเมืองอัจฉริยะ (smart city) ที่นอกจากช่วยให้สามารถบริหารจัดการระบบจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะทำให้ประชาชนไม่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเข้าเมือง โดยสามารถทำงานที่บ้าน (work from home)ได้ ...*... “ในหลายประเทศเริ่มนิยมที่จะจ้างงานในลักษณะ work from home แล้ว และมีแนวโน้มมีอัตราสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งหากสถานศึกษาสามารถสร้างระบบการเรียนการสอน และการบริหารงานองค์กรผ่านระบบบรอดแบนด์ 4G ก็จะสามารถทำให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรด้านการศึกษา ไม่ต้องเคลื่อนย้ายเข้าเมืองในช่วงเวลาวิกฤติไปได้อย่างมาก”พันเอกเศรษฐพงศ์อธิบายพร้อมกับยกตัวอย่างให้เห็นด้วยว่า ปัจจุบันมาเลเซียกำลังพิจารณานำเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะมาใช้ โดยได้มีการสร้างระบบการจัดการจราจรอัจฉริยะในเมืองไซเบอร์จายาภายใต้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน และเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ด้วยการติดตั้งกล้อง 4G LTE ใช้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นกล้องวีดิโอที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์จราจร และควบคุมการจราจรได้อย่างชาญฉลาดตามแยกต่างๆ โดยกล้องแต่ละตัวจะทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์ในเครือข่ายที่รับส่งข้อมูลแบบไร้สายผ่านระบบ cloud ไปยังศูนย์บัญชาการจัดการระบบจราจร ...*... ข่าวทั่วไป พุธที่ 7 ก.ย. เวลา 08.30 น.ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดธุรกิจ ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ...*... 09.00 น. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ”รุ่นที่ 1 ที่ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง ...*... 14.00 น. ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ และ วนิดา ดุลละลัมพะ แถลงข่าว “เฉลิมราชย์ เฉลิมขวัญ สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย” ประจำปี2559 ที่สยามพารากอน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลโล่สตรีดีเด่น ประจำปี 2559 แก่ อัมพรศรี สุพุทธิพงศ์ รอง ปธ.กก. กลุ่ม นานมี เพื่อเชิดชูบทบาทของสตรีไทยว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันและสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติสู่ความสุขสงบและเจริญรุ่งเรือง ณอิมแพ็ค เมืองทองธานี
โรงเรียนชาวนา...ธนา บุษปวนิช ริง ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโรงเรียนชาวนาบ้านโป่งสวรรค์ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยมี ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ และว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ ร่วมงาน พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการ ร่วมกันหว่านข้าว มอบถังบรรจุน้ำแก่มูลนิธิ ฯ เมื่อวันก่อน
ลงนาม...นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการกับ ภญ.สุมาลี คริสธานินทร์ ผจก.ทั่วไป หน่วยธุรกิจยามะเร็ง โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) ในการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับวินิจฉัยและติดตามการผลการรักษาด้วยยามะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รับมอบ...พล.ร.ต.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ รับมอบศาลาอเนกประสงค์และสะพานชมภูมิประเทศอุทยานประวัติศาสตร์ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ จาก นิลุบล จิราพัฒนพงศ์ รอง ผอ.บห.การตลาด ผลิตภัณฑ์เฌอร่า เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน และอำนวยความสะดวกของผู้เข้าเยี่ยมชม พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และคงความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่อุทยานประวัติศาสตร์ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ
ต้อนรับ...นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ลู่ จุ้นหัว รองผู้ว่าการมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ในโอกาสหารือความร่วมมือกับรัฐบาลไทยที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและเป็นศูนย์การแพทย์นานาชาติ ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เตรียมงาน...จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แถลงข่าวการจัดงานThailand Innovation and Design Expo 2016 โดยมี ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ คงฤทธิ์ จันทริก อมรชัย นาคศุภมิตร ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ประธาน ธีระธาดา และ กิตติพัฒน์ สายบัว ร่วมงาน ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เพื่อเกษตรกรุ่นใหม่...อานัติ วิเศษรจนา รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐานครั้งที่ 3 และมอบรางวัล และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ ชนะเลิศการประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้ าเกษตร ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
ศูนย์หัวใจ...ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ผอ.โรงพยาบาลเทพธารินทร์ และ รศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม จัดงาน รักหัวใจที่สุด เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด เน้นทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย โดยมี ดร.สุเมธ – คุณหญิงจินตนา ตันติเวชกุล และ นันทวัน แสงธรรมกิจกุล ร่วมงาน ที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เมิ่อวันก่อน
ตรงจากญี่ปุ่น...ชัยรัตน์ เพชรดากูล เปิดงาน Japanese Food Quality รวมสินค้าทางด้านอาหารจากประเทศญี่ปุ่นมาจัดจำหน่ายแบบครบครัน ทั้งผัก ผลไม้ อาหารทะเล โดยมี โก นิชิ โคเฮ ทสึดะ ซาวะ โยชิโอกะ ริเชิท และ ญาณินทร เตมียบุตร ร่วมงาน ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต เอ็มควอเทียร์ เอ็มโพเรียม และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์