จ.นราธิวาส kick off แจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขณะที่ภาพรวมผู้มีสิทธิ์รับบัตรทั้งสิ้น 97,186 ราย

วันนี้ 21 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผุ้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นางสาวพิลาส หะยีสาแม็ง คลังจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เดินทางมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมาก

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการที่ดี เป็นนโยบายรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนด ซึ่งการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐทำให้กระทรวงการคลัง มีฐานข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจและสังคม ของผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ การออกแบบนโยบายหรือมาตรการในการยกระดับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ

พร้อมกล่าวเพื่มเติมว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีความสำคัญเพราะเป็นบัตรประจำตัวของผู้มีสิทธิ ดังนั้นผู้รับบัตรจึงต้องดูแลรักษาเสมือนเงินสด ห้ามไม่ให้ใครเอาไปใช้ ยกเว้นที่ได้มีหนังสือมอบหมาย หากเป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้พิการก็ควรมอบหมายให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใช้บัตรให้ชัดเจน ทั้งนี้การช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเท่านั้น ไม่ใช้เป็นการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ผู้มีสิทธิรับบัตรก็ควรพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป

สำหรับจังหวัดนราธิวาสมีผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งสิ้น 97,186 ราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 108,724 ราย โดยในวันนี้ (21 ธ.ค.61) ถือเป็นการ kick off พร้อมกันทั่วประเทศในการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นาวสาวพิลาส หะยีสาแม็ง คลังจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นราธิวาสมียอดผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ 2 จำนวน 97,186 ราย โดยในวันนี้เป็นการมอบบัตรให้กับผู้มีสิทธิ์ทั้ง 13 อำเภอ พร้อมๆกัน และมีผู้มารับบัตรไปในเที่ยวที่ 1 จำนวน 156,000 กว่า ราย และอีกจำนวนกว่า 10,000 ราย ไม่ได้มารับบัตร ซึ่งสาเหตุอาจจะเกิดมาจากเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในพื้นที่ เช่น ไปขายแรงงานยังต่างประเทศ บ้างก็อยู่ในเรือนจำ และทำการส่งคืนรัฐบาลไป ส่วนผู้มีสิทธิ์ที่ไม่ได้มารับบัตรไปนั้น ต้องแล้วแต่นโยบายของรัฐบาลว่าจะมีการมอบให้อีกหรือไม่ก็ต้องรอทางนโยบายอีกครั้งหนึ่งว่าจะเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนใหม่หรือไม่อย่างไร

สำหรับบัตรดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 200 - 300 บาท ค่ารถเม รถไฟ ค่ารถทัวร์ จำนวน 500 บาท ค่าส่วนลดแก้ส ซึ่งจะต้องไปรูดบัตรที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC เท่านั้น และไม่มีการสะสม ซึ่งจะต้องใช้เดือนต่อเดือน ถ้าใช้ไม่หมดก็ถือว่าหมดไม่มีการสะสมยอด

ส่วนค่าของวันปีใหม่ รัฐบาลให้คนละ 500 บาท นั้นได้ทุกคนที่ถือบัตรตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 – เดือน มีนาคม 2562

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน