ฝายทดน้ำเข้านาข้าวราษฎร 6 หมู่บ้าน ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พังพินาศ หลังฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวัน กระทบราษฎรผู้ทำนาและใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างหนัก วอนหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าให้การช่วยเหลือเป็นการด่วน

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.61 นาย วิชัย กูนะกุง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ของ ตำบลแม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2561 ที่ผ่านมา น้ำในลำน้ำแม่ของ ได้ไหลทะลักอย่างรุนแรงและพัดพาฝายทุ่งม่าน บ้านแม่ของ พังพินาศไปกับสายน้ำที่เชี่ยวกราก ส่งผลให้ราษฎรบ้านแม่ของ บ้านนาจะลอง หมู่ 6 – 11 ต.แม่นาเติง ได้รับผลกระทบ ไม่มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค เนื่องจากฝายดังกล่าวเป็นต้นทางของระบบประปาหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน นอกจากนั้นยังทำให้ที่นาที่ต้องใช้น้ำในการทำนา จำนวน 30 ราย ของ 6 หมู่บ้าน ต้องได้รับผลกระทบไปด้วย

นาย วิชัย กูนะกุง ผู้ใหญ่บ้าน ๆแม่ของ ตำบลแม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยต่อไปว่า ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทำการปกครองอำเภอปาย และ สำนักงานโยธาธิการจังหวัด เข้ามาให้การช่วยเหลือ เพราะฝายดังกล่าวสร้างมาหลายสิบปี และไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้มาก่อน