สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร มยุรีย์ สีทา ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและเลขานุการบริษัท บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หรือ DOHOME ลงนามในสัญญาร่วมกับ ประเสริฐ เจนศิริวานิช กรรมการผู้จัดการ วิโรจน์ บรรเจิดรุ่งขจร กรรมการบริหารบริษัท เจนบรรเจิด จำกัด เพื่อติดตั้งระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) ในคลังสินค้าของ DOHOME เพิ่มอีก 3 สาขาได้แก่ สาขาสุรินทร์ สาขามาบตาพุด สาขาบางละมุง โดยใช้งบลงทุนมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท

โดยภายในเดือนมี.ค.63 จะเปิดใช้ระบบดังกล่าวเพิ่มอีกแห่งที่ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังมีแผนปรับใช้กับคลังสินค้าของ DOHOME สาขาอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง เพิ่มพื้นที่จัดเรียงสินค้าแนวสูงด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน พร้อมช่วยให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น