ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ยกย่อง สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ที่พึ่งของคนทุกข์ยาก

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย แพทย์หญิง สุวณี รักธรรม ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ น้อมนำตามพระบรมราโชบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 โครงการพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดโครงการ “ด้วยพระเมตตา ประชาอุ่นใจ เรารักในหลวงรัชกาลที่ 10” กิจกรรมอาสาสมัครจิตอาสาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้พิการ จำนวน 150 คน และ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 250 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมกันสร้างอาสาสมัครจิตอาสาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ที่จะสามารถใช้องค์ความรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำหรับยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง การทำประโยชน์ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคมและชุมชนของตนเอง สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน คณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินการ โดยน้อมนำน้อมนำตามพระบรมราโชบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 โครงการพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งทรงมีพระเมตตาพระราชทาน แก่พวกเราทุกคน เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ของพสกนิกรของพระองค์ ผมขอขอบคุณการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล คุณสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานที่สวยงามและอบอุ่น ขอบคุณกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มาร่วมจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างอาชีพ การยกระดับคุณภาพชีวิต และ การทำประโยชน์ต่อสังคม โดยการขับเคลื่อนด้วยการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามประธานคณะทำงานโดย นายสิงหล แสงจำปา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สำนักตรวจสอบภายใน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอชื่นชมและขอบคุณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และโครงการสลากการกุศล ที่เห็นความสำคัญของผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ไม่เคยทอดทิ้งพวกเขา เป็นที่พึ่งช่วยขจัดความทุกข์ยากตลอดมา อย่างต่อเนื่องยาวนาน กิจกรรมครั้งนี้ได้มอบเสื้อ หมวก และ เข็มกลัด แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน เพื่อเป็นสัญญลักษณ์แห่งการขับเคลื่อนงานจิตอาสาด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ออกแบบมาสคอท คือ นายสิทธินนท์ เสนเนียม หรือ น้องก้อง ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานนี้ มาจากโครงการพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปิดท้ายด้วยการเสวนาจากดาราผู้สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา คุณเชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล คุณตุ๊ก ชนกวนันท์ และ คุณโอ๋ พีทูวอร์ชิพ

นอกจากนี้ ขอขอบคุณพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนของที่ระลึก เพื่อสร้างกำลังใจแก่ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ธนาคารออมสิน มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด บริษัท บูโอโน่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน เครือมติชน บริษัท เนเชอรัล แม็กซ์ จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ดฟู๊ด จำกัด
ทำให้การจัดงานในครั้งนี้จบลงด้วยความประทับใจอย่างยิ่ง ติดตามชมรายละเอียดของกิจกรรมในครั้งนี้ ได้อย่างเต็มอิ่มในรายการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" ทางสถานีวิทยุ มก. ทั้งภาพและ เสียง พร้อมกันทั่วโลก

ติดต่อประสานงาน รศ.ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ที่ตั้งสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล์ molku@ku.ac.th

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน