กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ELMA 2019 ให้กับ “บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด” “บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)” และ “บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด” ที่มีการพัฒนาองค์กรและบริการด้านโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 (Excellent Logistics Management Award 2019) หรือ ELMA 2019 ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล 3 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด ในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) 2.บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในสาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services) และ 3.บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด ในสาขาตัวแทนออกของ (Customs Brokerage Services)

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ELMA ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยให้ขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าว

นายจิตชัย นิมิตรปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจพี เค โคลด์ สโตเรจ จำกัด ผู้ให้บริการคลังสินค้าห้องเย็น ควบคุมอุณหภูมิ แช่เย็น และแช่แข็ง คลังสินค้าเขตปลอดอากร มากว่า 6 ปี กล่าวถึงการได้รับรางวัล ELMA ในปีนี้ว่า รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า การเข้าประกวดทำให้ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงองค์กรให้มีมาตรฐานเพื่อแข่งขันกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต่างชาติได้ สำหรับจุดเด่นที่ทำให้บริษัทได้รับรางวัลคือ การพัฒนาแพลตฟอร์มจากรูปแบบเดิมที่ใช้พนักงานเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นรูปแบบดิจิทัล และใช้ระบบอัติโนมัติแทนการใช้แรงงานคน บริการคลังสินค้าของเรามีระบบความเย็นตั้งแต่อุณหภูมิ –40 ถึง +25 องศาเซลเซียส ภายใต้ระบบบริหารคลังสินค้า Cold Chain Management System (CCMS) ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้แบบเรียลไทม์ ลดความผิดพลาดของข้อมูล โดยนำระบบบาร์โค้ดและเทคโนโลยี RFID มาช่วยบันทึกตำแหน่งการจัดเก็บสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีข้อกำหนดในการจัดเก็บที่ต่างกัน

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรมากว่า 29 ปี และมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก กล่าวว่า บริษัทได้รับรางวัล ELMA เมื่อปี 2559 โดยในปีนี้ได้ตัดสินใจประกวดอีกครั้ง และได้รับรางวัล ELMA 2019 (สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ) ซึ่งรางวัลที่ได้รับนับเป็นรางวัลที่มีเกียรติ และการันตีถึงคุณภาพในการให้บริการ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

จุดเด่นของบริษัทอยู่ที่การพัฒนาโปรแกรม CFSP โดยทีมงานของบริษัท และในปีที่ผ่านมาได้พัฒนาโปรแกรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีโมบายแอปพลิเคชันในชื่อ Book LEOY ช่วยให้ลูกค้าสามารถจองบริการขนส่งสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนได้ในระยะยาว และช่วยลดปริมาณงานของพนักงาน เนื่องจากขั้นตอนการทำ Booking สะดวกมากขึ้น

นายวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร ตัวแทนออกของ ที่ให้บริการมากว่า 49 ปี กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัล ELMA 2018 โดยในปีนี้ได้เข้าประกวดเป็นปีที่ 2 และได้รับรางวัล ELMA 2019 นับเป็นความภาคภูมิใจ โดย ELMA เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ บริษัทได้นำเอาจุดเด่นที่ทำให้ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา และคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับใช้ในการดำเนินงานภายในองค์กร โดยปีนี้บริษัทได้พัฒนาคิดค้นโปรแกรมใหม่ “track & trace”เพื่อให้พนักงานทำงานได้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำมากขึ้น ทำให้ออกของและส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา

สำหรับการประกวดรางวัล ELMA 2019 แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1.สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services) 2.สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) 3.สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding Services or Customs Brokerage Services) และ 4.สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services : 3PL)