พ่อเมืองนนท์ เปิดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10 พร้อมน้อมนำและดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 28 ส.ค.62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดโครงการ101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายภานุ เเย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี สถานประกอบกิจการ และประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธี

ด้าน นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า สนพ.นบ. ดำเนินการจัดงานโครงการ101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่10 โดยมี 2 กิจกรรมสำคัญ คือ กิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรเก้าอี้จากยางรถยนต์ ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ และเพิ่มเติมอีก 2 สาขา สำหรับผู้สนใจทั่วไป ในหลักสูตรการประกอบอาหารจานเดียว หลักสูตรการทำขนมไทย และอีก1กลุ่มคือกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการขายของออนไลน์เพื่อธุรกิจ ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดห้องน้ำ ศาลาการเปรียญ เก็บกวาดลานวัด ณ วัดพิกุลเงิน ทาสีเครื่องเล่น และ ตัดผมนักเรียน ณ โรงเรียนวัดอินทร์ ตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวม 244 คน