นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ (ซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK ร่วมงาน “Sun Sand and Seafoods” Symposium on Rakhine State Investment and Tourism Opportunities 2019 ที่จัดขึ้นเพื่อนักลงทุนและนักธุรกิจไทย ในการเข้าศึกษาและพัฒนาศักยภาพทุกด้านในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งบริษัทฯในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำได้รับเชิญเข้าร่วมงานพร้อมลงนาม ร่วมศึกษาพัฒนาคู่กับบริษัท Manuang Public Co.,Ltd. โดยมีนาย Kyaw Hlaing ประธานบริษัท(ขวา) ร่วมลงนามพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ทั้งนี้บริษัทมีแผนจะเดินทางพร้อมหุ้นส่วนธุรกิจ เพื่อเจรจาถึงโอกาสและการลงทุนในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์ เป็นลำดับต่อไป