วันที่ 28 ส.ค.ที่กรมคุมประพฤติ นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติ จัด “งานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0”โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่ห้องวายุภักดิ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ผลงานตลอด 40 ปีที่ผ่านมาและสร้างความเข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาของระบบงานคุมประพฤติ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานคุมประพฤติจากโครงการสำคัญของกรมคุมประพฤติไปสู่ทุกภาคส่วน ในวาระครบรอบ 40 ปีของระบบงานคุมประพฤติในประเทศไทย กิจกรรมภายในงาน มีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “งานคุมประพฤติ 40 ปีมุ่งสู่ Probation 4.0” การเสวนาเรื่อง 40 ปีงานคุมประพฤติกับสังคมไทย การบรรยายจากวิทยากรต่างประเทศ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการจัดบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ อาสาสมัครคุมประพฤติ และหน่วยงานภาคีที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance