วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.
พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พบประชาชนที่ โรงเรียนวัดดอนเมือง โดยมี ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง นาย สุชีพ อารีย์ประชาภิรมย์ พร้อม คณะผู้บริหาร ของเขตดอนเมือง พร้อมด้วยแพทย์หญิง ดลจรัส ทิพย์โนสิงห์ ผู้อำนวยการ สาธารณสุขศูนย์ ๐๖ และผู้นำชุมชน ต่างๆ ในเขตดอนเมือง ให้การต้อนรับ และทางชุมชนต่างๆ ได้ส่งเรื่องปัญหา ของชุมชน ให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำไปช่วยเหลือและแก้ไข ปัญหาต่างๆ ของชุมชน โดยทางผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ได้รับเรื่องและปัญหา ของชุมชน เพื่อนำไป แก้ไข ให้กับชุมชน ที่มีปัญหา และทางผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ รับปากว่าจะ ช่วยเหลือและแก้ไขและทางชุมชนก็ได้รับความพึงพอใจ ที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะรับ ไปแก้ปัญหา และในบางเรื่อง ก็ต้องเข้า ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร