เมื่อบริษัท สามมิตร สมาร์ท โมบิลลิตี้ จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด สบช่องนักท่องเที่ยวกลุ่มเอฟไอทีเติบโตอย่างต่อเนื่อง ชูจุดขายนวัตกรรมการเดินทางรูปแบบใหม่ผ่านแพลตฟอร์มแบบออนดีมานด์และวางแผนการเดินทางด้วยตัวเอง เจาะชาวจีนรุ่นใหม่ที่วางแผนเที่ยวผ่านออนไลน์และมีกำลังซื้อสูง นำเสนอ สามมิตร สมาร์ท ไดร์ฟ ธุรกิจบริการรถเพื่อการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม ซึ่งในเรื่องนี้ นางพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตร สมาร์ท โมบิลลิตี้ จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ได้สะท้อนแผนการตลาดได้อย่างน่าสนใจ

นวัตกรรมเพื่อท่องเที่ยว

โดย นางพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตร สมาร์ท โมบิลลิตี้ จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า สามมิตร สมาร์ท ไดรฟ์ เป็นแพลตฟอร์มใหม่ของธุรกิจบริการรถเพื่อการท่องเที่ยว ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความสะดวกและปลอดภัย ซึ่งมีกลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มลูกค้าในประเทศ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ และกลุ่มผู้หญิงหรือครอบครัวที่มีสัมภาระไม่มาก ไม่ชอบขับรถเอง และกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ในระยะแรกเน้นเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มเอฟไอที ที่ชอบการท่องเที่ยวแบบอิสระวางแผนท่องเที่ยวทุกอย่างด้วยตัวเอง ปัจจุบันจะมีทั้งชาวจีนและยุโรป

ทั้งนี้จากสถิติพบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวเอฟไอทีชาวจีนมีแนวโน้มเติบโตสูง โดยปี 2561 ที่ผ่านมาพบว่า ชาวจีนที่มากับกรุ๊ปทัวร์มีสัดส่วนอยู่ที่ 44% ส่วนเอฟไอทีมีถึง 42% และในปี 2563 น่าจะสูงถึง 50% โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 20-34 ปี นิยมเลือกจุดหมายปลายทาง จองที่พักและตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง และเสาะหากิจกรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ในจุดหมายปลายทางผ่านสื่อออนไลน์ จากนั้นจึงจ้างไกด์ท้องถิ่นเพื่อให้นำเที่ยวแบบเจาะลึก ซึ่งสามมิตร สมาร์ทไดร์ฟ ถือเป็นธุรกิจที่มารองรับและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ซึ่งสามมิตร สมาร์ทไดร์ฟ ถือเป็นธุรกิจที่มารองรับและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวดังกล่าว

พัฒนาการเดินทางในไทย

ซึ่ง นางพัชรินทร์ กล่าวต่อว่า ได้ทำตลาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยชาวจีนจะใช้ช่องทาง Platform WeChat และโปรโมทแผนการท่องเที่ยวและโปรโมชั่นต่างๆ ผ่านทาง www.ctrip.com เว็บไซต์สำหรับบริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรยักษ์ใหญ่ของจีน และเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการของสามมิตร สมาร์ทไดร์ฟ ได้สะดวกยิ่งขึ้น จึงได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับบริการผ่านช่องทางอีเมล์ คอล เซ็นเตอร์ และที่ SSD เคาน์เตอร์ ณ ชั้น G ไอคอนสยาม

พร้อมกันนี้ สามมิตร สมาร์ท ไดรฟ์ สามารถเดินทางได้ทั้งคนและสัมภาระแบบส่วนตัว ระยะแรกนี้เปิดให้บริการเดินทางในระยะ 450 กิโลเมตรจากรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ 38 จังหวัด ระยะที่สอง มีแผนขยายต่อเนื่องไปยังเมืองท่องเที่ยวสำคัญ และในระยะที่สามจะเปิดให้บริการเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศเพื่อยกระดับขับเคลื่อนวิสาหกิจท่องเที่ยวไทยบริการด้วยนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์ม เข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยสามารถตรวจสอบเส้นทาง ทราบถึงงบประมาณ จองใช้บริการ และชำระเงินผ่าน Payment Gateway ชั้นนำอย่างคล่องตัวผ่านสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ iOS

ผู้ใช้บริการได้ความสะดวก

อีกทั้ง นางพัชรินทร์ ยังกล่าวว่า สามมิตร สมาร์ท ไดรฟ์มีจุดเด่นที่แตกต่างจากผู้ให้บริการรถเช่าทั่วไป 4 ด้าน1.Smart Vehicle โดยรถโมเดลแรกที่นำมาให้บริการเป็นรถ โตโยต้า รีโว้ เพิ่มเติมหลังคาในลักษณะ Conversion รองรับการขนสัมภาระกว่า 500 กิโลกรัม 2.Smart Driver พนักงานขับรถที่ผ่านการฝึกอบรมในระดับคุณภาพ 3.Smart Service ด้วยบริการ 3Ps ที่มีความยืนหยุ่นคล่องตัวส 4.Smart Support ระบบ Call Center ซึ่งเป็นระบบช่วยเหลือเชื่อมต่อจาก Onboard Driver มายังศูนย์ให้บริการส่วนกลาง

ช่วงที่ผ่านมา สามมิตร สมาร์ท ไดร์ฟ ได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในลักษณะของการบอกต่อแนะนำลูกค้าใหม่ โดยมีผู้ใช้บริการประมาณ 300 - 500 ราย ต่อเดือน อัตราส่วนชาวต่างชาติ 30 % และชาวไทย 70 % โดยเป็นการจองล่วงหน้า 80% และ On-Demand (ตามความต้องการ) 20 % ส่วนการจองที่เคาน์เตอร์ SSD ไอคอนสยาม 90 % เป็นการจองแบบ Last Minute

อย่างไรก็ตาม สามมิตร สมาร์ทไดร์ฟ ยังเตรียมแผนเจาะตลาดไมซ์ โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการไมซ์ต่างๆ เพื่อรวมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งในการประมูลงานใหญ่ อาทิ Event Professional หรือ Domestic Management Company (DMC) รวมถึงองค์กรด้านไมซ์ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ อีกทั้งปัจจุบันได้ร่วมกับพันธมิตรทั้งในรูปแบบตัวแทน ไกด์อิสระ บริษัทนำเที่ยว กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยว Tourism Cluster กลุ่มสมาพันธ์องค์กรต่างๆ ที่มีการจัด Trade Show หรือ Exhibiiton เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้บริการ ณ จุด POP ร่วมกับ MICE Operator ต่างๆ เป็นต้น