ธอส. ชวนลูกค้าประชาชนร่วมออมเงินในโอกาสครบรอบ 66 ปีธนาคาร ประกาศจัดทำผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์รับขวัญ” รับอัตราดอกเบี้ยสูง 1.66% ต่อปี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ธนาคารจะครบรอบ 66 ปีของการดำเนินงานในวันที่ 24 กันยายายน 2562 ธอส. จึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนที่ต้องการออมเงินกับสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงสูงและให้ผลตอบแทนดี อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสในการทำให้คนไทยได้มีบ้าน ด้วยผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์รับขวัญ” รับอัตราดอกเบี้ยสูง 1.66% ต่อปี ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 100,000 บาท และฝากสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยไม่มีการถอน เปิดบัญชีได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ทั้งนี้นอกจากผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์รับขวัญ ปัจจุบันธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลายสำหรับผู้รักการออม อาทิ “เงินฝากออมทรัพย์ New Flexi” รับอัตราดอกเบี้ยรวมสูงสุดถึง 1.65% ต่อปี แบ่งเป็น กรณีมียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี กรณีลูกค้ามียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี พิเศษ!! หากเดือนใดไม่มีการถอนเงินฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 0.25% ต่อปี เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท รับฟรีบัตร ATM GHB พร้อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก เปิดบัญชีได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2562

สำหรับ“เงินฝากออมทรัพย์อิ่มใจ” รับอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินที่เลือกฝาก แบ่งเป็น ทางเลือกที่ 1 กรณีเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่ถึง 10 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี และทางเลือกที่ 2 กรณีเปิดบัญชี เงินฝากครั้งแรกตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ยสูง 1.60% ต่อปี และได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกโครงการ GHB Wealth ของธนาคาร เพื่อรับสิทธิพิเศษหรือบริการต่าง ๆ มากมายตามที่ธนาคารกำหนดเปิดบัญชีได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2562