‘บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT’ตอกย้ำเป็นหุ้นปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง หลังประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 189.59 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีนี้ ที่ทำกำไรสุทธิ 343.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.59% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนแผนงานช่วงที่เหลือของปี มุ่งรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรอยู่ที่ 80-90% และอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 25-27% จากแผนการตลาดภายใต้แนวคิด สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง ตอกย้ำจุดแข็งด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ‘ตราเพชร’ มั่นใจทั้งปีเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์ มวลเบาสำเร็จรูปและบริการหลังการขายภายใต้แบรนด์ ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 947.96 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 189.59 ล้านบาท โดยจะปิดสมุดทะเบียนการพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 กันยายน 2562

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นการช่วยตอกย้ำว่าหุ้น DRT เป็นหุ้นปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ จากผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นจากกำไรสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้​(มกราคม-มิถุนายน 2562) ที่ทำได้ 343.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.59% และมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,650.02 ล้านบาท เติบโต 14.05% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นสถิตินิวไฮและขยายตัวได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เป็นผลมาจาก กลยุทธ์การทำตลาดภายใต้แนวคิด ‘สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง’ ที่ตอกย้ำด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์‘ตราเพชร’ ที่สามารถนำไปก่อสร้างบ้านได้หลัง รวมถึงความสำเร็จจากการบริหารจัดการด้าน Product Mix และการบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรเฉลี่ย 80-90% ของอัตรากำลังการผลิตโดยรวม จึงช่วยสนับสนุนอัตราการทำกำไรสุทธิได้ดี
“ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของ DRT ในช่วงครึ่งปีแรกที่ทำกำไรสุทธิสูงถึง 343.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 34.59% ซึ่งเป็นสถิตินิวไฮของเรา ดังนั้นทางบอร์ดฯ จึงอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 57.14% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิที่ตอกย้ำให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับรู้ว่า หุ้น DRT เป็นหุ้นปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ” นายสาธิต กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DRT กล่าวว่า ส่วนแผนงานช่วงที่เหลือของปีนี้​ บริษัทฯยังคงมุ่งรักษา ขีดความสามารถการแข่งขันจากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายต้องการรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี จากแผนงานรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรที่ระดับ 80-90% และบริหาร Product Mix ที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานในปีนี้ ที่คาดว่าจะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 5% ได้ตามเผนที่วางไว้