นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี เผยว่า เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมอำเภอเขมราฐ สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอเขมราฐ สาธารณสุขอำเภอร่วมต้อนรับ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ซึ่งออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย” โดยมีส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.จิตอาสา พระภิกษุสงฆ์ ตลอดทั้งประชาชนชาวอำเภอเขมราฐ ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 441 คน ได้ยอดโลหิตที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 300 ราย 120,000 ยูนิต ยอดโลหิตบริจาคไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 141ราย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน