ราษฎรบ้านแม่สามแลบและหมู่บ้านใกล้เคียงดีใจสุด ๆ หลัง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ทำการประกอบสะพานเหล็กเชื่อมถนนทางเข้าหมู่บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน แล้วเสร็จ หวังจะไม่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอีกต่อไป

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า จากกรณีสะพานบล็อกคอนเวิร์ส เชื่อมถนนทางเข้าหมู่บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ถูกน้ำป่ากัดเซาะดินคอสะพานจนขาดถึง 4 ครั้ง จนทาง ปภ.เขต 10 ลำปาง ตัดสินใจส่งสะพานเหล็กไปแก้ไขปัญหา โดยชุดช่างพร้อมเครื่องจักรกลหนักและลำเลียงสะพานเหล็ก /แบร์ลี่ เข้าสู่บ้านแม่สามแลบ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา และสามารถทำการประกอบสะพานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลาในการก่อสร้างวางสะพานเหล็ก จำนวน 11 วัน ซึ่งในการประกอบสะพานเหล็ก ทางทีมช่างของ ศูนย์ปภ.เขต 10 ต้องประสบกับปัญหาฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลกัดเซาะคันดินที่ทำทางเบี่ยงของลำน้ำ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการวางสะพาน ทำให้การวางสะพานล่าช้าไปบ้างเล็กน้อย แต่ก็สามารถดำเนินการจนแล้วเสร็จ และทำให้การคมนาคม ระหว่างบ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย กับ บ้านห้วยโผ อ.แม่สะเรียง สามารถสัญจรผ่านไปมาได้อย่างสะดวก เหมือนเดิม

สำหรับบ้านแม่สามแลบ เป็นหมู่บ้านชายแดนติดแม่น้ำสาละวิน ที่คั่นกลางระหว่างไทยกับเมียนมา ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชื่อดัง และเป็นหมู่บ้านที่จะลำเลียง สินค้านานาชนิดส่งออกไปยังสหภาพเมียนมา และหมู่บ้านต่าง ๆ ของไทย ได้แก่บ้านท่าตาฝั่ง ฯลฯ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน