วันที่ 22 ส.ค. 62 ที่ ชุมชนบ้านหนองเด่น ม.14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง รอง ผบช.ภ.7 (ปป) พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจงาน เมื่อเดินทางมาถึงประชาชนที่คอยให้การต้อนรับได้นำคณะขึ้นไปยังบนวัวเทียมเกวียนโดยตกแต่งประดับด้วยผ้าสีสวยงาม และขบวนแห่นำพาเดินเข้าไปยังบริเวณงานเป็นขบวนยาว ซึ่งได้สร้างสีสันและความสนุกสนานร่วมกับชาวบ้าน

ใน“โครงการชุมชนเข้มแข็ง” แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์เดช ศักดิ์สมบูรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พ.ต.อ. ธานัท จิราธนะกุล ผกก.สภ. ทุ่งหลวง พ.ต.ท. อรรณนพ นุ่มสวน รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งหลวง คอยให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมี ร.ต.อ. สามารถ พวงอินทร์ รอง สวป. ได้กล่าวรายงานสรุปผลโครงการดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และประชาชนชาวตำบลทุ่งหลวง เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ซึ่ง“ โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เป็นนโยบายที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ความสําคัญ เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรบริหาร ส่วนท้องถิ่น และชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อ เสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ชุมชนสามารถดูแล กันเองได้ มีความรักใคร่สามัคคี ดํารงชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุข ประกอบสัมมาชีพได้อย่างสะดวก ราบรื่น โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ มีการประสานหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขอความร่วมมือและการสนับสนุน ให้การดําเนินการแก้ปัญหา ที่มีอยู่ใน ชุมชน สําเร็จลุล่วง เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนินงานทุกหน่วยงานทุกองค์กรได้ร่วมมือร่วมใจและให้ความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงกัน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน