เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 ส.ค.62 ที่โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมองค์กรคนตาบอดสู่การได้รับมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ(มอพ)ที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นโดยมีสมาคมคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัดเข้าร่วม

นายกัญณภพ อุ่นแก้ว นายทะเบียนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปัจจุบันสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีองค์กรเครือข่ายที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ(มอพ) จำนวน 50 องค์กร และเมื่อเทียบกับองค์กรคนตาบอดในปัจจุบันถือว่ามีสัดส่วนปานกลาง เพราะสมาคมฯมีองค์กรสมาชิกว่า 100 องค์กร และการได้มาซึ่งการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้างความเชื่อถือต่อหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะการได้รับ (มอพ)เป็นคูณสมบัติหนึ่งในการยื่นของบประมาณจัดทำโครงการเพื่อนำเงินมาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดดังนั้นในวันนี้จึงได้จัดประชุมสัมนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมองค์กรให้ได้รับมาตรฐานด้านคนพิการ(มอพ)อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความพร้อมและโอกาสจากการได้รับมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการอีกทั้งเพื่อจัดทำแนวทางความพร้อมการประเมินมาตรฐานองค์กรคนพิการซึ่งในวันนี้มีผู้บริหารองค์กรคนตาบอดพร้อมบุคลากรและอาสาสมัครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัดประกอบด้วย นครราชสีมา หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร เข้าร่วม

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน