เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ศาลาประชาคมบ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง เป็นประธานในการประชุม อสม.ตำบลตาดทอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการเฝ้าระวังป้องกันโรคภัยต่างๆเพื่อนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อความผาสุขของประชาชน

นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า การประชุมเพื่อสรุปผลการปกิบัติงานของ อสม.ในแต่ละหมู่บ้านตลอดจนปัญหาและอุปสักในการทำงาน เราทำกันทุกเดือนเพราะ อสม.เป็นกำลังสำคัญอีกส่วนหนึ่งของความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทั้งทำหน้าที่วัดความดัน เยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน และผู้ป่วยติดเตียง นอกจากนั้นแล้วยังนำชาวบ้านให้คอยดูแลบริเวณพื้นที่ ที่อยู่อาศัยให้สะอาดตลอดจนหน้าบ้านของตนเองไม่ให้มีน้ำขังหรือน้ำเสียซึ่งเป็นแหล่งเพราะเชื้อโรคโดยเฉพาะยุงลายที่ชอบวางไข่ในที่น้ำขังที่ไม่สะอาดซึ่งจะเกิดโรคไข้เลือดออกได้ นอกจากนั้นแล้วยังได้ร่วมกันพัฒนาถนนภายในหมูบ้านของตนเองที่มีหญ้าและกิ่งไม้ขึ้นปกคลุมถนนเพื่อให้สะอาดสวยงามดังนั้นในแต่ละเดือนทางเราจึงได้ประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและที่สำคัญเพื่อให้พี่น้องประชาชนในตำบลตาดทองปลอดจากโรคต่างๆและมีความเป็นอยู่ที่ดีตลอดไป
0000000
สมหมาย/ยโสธร

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน