เมื่อเวลา 09.45 น.วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อการกุศล “หมอ กะ ธกส.ชวนวิ่ง@ยโสธร” ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่สวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อหารายได้สบทบในการจัดหารถยนต์พยาบาลและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลยโสธร ซึ่งจัดให้มีการวิ่ง 3 ประเภท คือ ประเภท 5 กม. มินิมาราธอน 10 กม. และประเภท VIP ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้ว 1,602 คน และปิดการรับสมัครประเภท 5 กม.และ 10 กม. แล้ว แต่ยังสามารถสมัครประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท ไ้ด้ที่สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร โทร 045-712984 ไปจนถึงวันจัดกิจกรรมคือวันที่ 31 สิงหาคม 2562 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดงาน เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล"หมอ กะ ธกส.ชวนวิ่ง@ยโสธร ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะคอยดูแลความปลอดภัยตามถนนสายต่างๆ เจ้าหน้าที่พยาบาลที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนที่มาวิ่งหากเกิดอุบัติเหตุในขณะวิ่ง นอกจากนั้นแล้วกรรมการตามจุดต่างๆตามเส้นทางที่วางไว้เพื่อให้มีความพร้อมและความปลอดภัยของการวิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้
00000
สมหมาย/ยโสธร

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน