ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางพื้นที่ 6 โซนรักษาความปลอดภัย-ดูแลบริการประชาชน ทั้งจุดชัตเติ้ลบัส จุดคัดกรอง โรงครัวพระราชทาน บริการน้ำดื่ม บริการการแพทย์ สุขาเคลื่อนที่ ติดจอแอลอีดี อัฒจันทร์ให้เฝ้ารับรับเสด็จฯ กำหนดแล้วเสร็จก่อนวันซ้อมใหญ่ 17 ต.ค. พร้อมดูแลเข้มข้นปฐมพยาบาลเหตุฉุกเฉินคนจมน้ำ

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม.เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยมี ผอ.สำนัก สำนักงานเขต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โดยกล่าวว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ต.ค.62 เวลา 15.30 น. เส้นทางเสด็จฯ เริ่มจากท่าวาสุกรีถึงท่าราชวรดิฐ

ทั้งนี้ กองอำนวยการร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้กำหนดพื้นที่การรักษาความปลอดภัยและบริการประชาชน ออกเป็น 6 โซน ดังนี้ โซน 1 ถนนราชวิถี - คลองบางลำพู โซน 2 คลองบางลำพู - ท่าช้าง โซน 3 ท่าช้าง - สะพานพระปกเกล้า โซน 4 ถนนราชวิถี - สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โซน 5 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า - วัดระฆังโฆสิตาราม และโซน 6 วัดระฆังโฆสิตาราม - ถนนพระปกเกล้า โดยกทม.จะสำรวจพื้นที่และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแบ่งจุดพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม รวมทั้งวางแผนการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

ประกอบด้วย จุดส่งลง Shuttle Bus จุดคัดกรอง พื้นที่แก้มลิง จุดบริการทางการแพทย์ โรงครัวพระราชทานจุดบริการอาหาร จุดบริการน้ำดื่ม จุดบริการสุขาและรถสุขาเคลื่อนที่ จุดติดตั้งจอ LED จุดติดตั้ง Balloon Light และอัฒจันทร์สำหรับประชาชนที่มาเฝ้าฯ รอรับเสด็จฯ

ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย ปลัดกทม.กำชับให้สำนักการโยธา สำรวจความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน และทางเดินสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่ประสานร้านอาหารริมแม่น้ำให้ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ด้วย นอกจากนี้ สำนักเทศกิจจะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนทั้งทางน้ำและทางบก รวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีคนตกน้ำ พร้อมเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต อาทิ ห่วงยาง และเสื้อชูชีพ ให้เพียงพอ ในส่วนของการปฐมพยาบาล ได้มีการจัดทีมแพทย์สำหรับให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้ จะประสานโรงแรมใกล้เคียงสำหรับส่งต่อและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อไป

ด้านการก่อสร้างอัฒจันทร์ สำนักการโยธาจะดูแลโครงสร้างให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อให้ปลอดภัยกับประชาชนมากที่สุด มีกำหนดติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 17 ต.ค. 62 ซึ่งเป็นวันซ้อมใหญ่ และมอบหมายสำนักงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์แจกจ่ายไปยังหน่วยงานและสำนักงานเขต เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ ประดับธงตามอาคารบ้านเรือน และชมความงดงามของพื้นที่หลังการปรับภูมิทัศน์