วันที่22 สค.62เวลา9.00น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์เอกรินทร์ อุ่นอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายจากโรคไข้เลือดออก โดยมีเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขรพ.สต.อสม.ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “กำจัดยุงลาย ลดป่วยตายโรคไข้เลือดออก”ณ ลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

หลังจากนั้น อสม.กลับไปทำในหมู่บ้านชุมชน/ระแวก และเชิญชวนประชาชนเจ้าของบ้าน ร่วมเฝ้าระวังด้วยการปฎิบัติ 3เก็บ5ส.อย่างต่อเนื่อง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance