เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ชายแดนไทย=เมียนมา
กองกำลังพันธมิตรทางเหนือ 3 กลุ่ม FUA ซึ่งประกอบไปด้วย=องค์กรอิสรภาพคะฉิ่น/กองทัพเอกราชคะฉิ่น (KIO/KIA) กองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมา (MNTJP/MNDAA) แนวร่วมปลดปล่อยรัฐปะหล่อง/กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (PSLF/TNLA) และกองทัพอาระกัน (ULA/AA ได้ บุกโจมตีกำลังทหารพม่า ที่บ้านเมิงยาง ตั้งอยู่บนเส้นทางล่าเสี้ยว-เมืองย๋อ มีกระสุนตกใส่บ้านเรือนประชาชน เกิดเหตุเพลิงไหม้ 1 หลัง

วันเดียวกัน กองกำลังพันธมิตรทางเหนือ ได้ปะทะกับกำลังทหารเมียนมา ที่บ้านต่องปะโละ ตำบลต้อส่าง เขตเมืองจ๊อกแม มีกระสุนพลัดตกใส่หมู่บ้านไม่มีรายงานความเสียหาย
//////////

กองทุนประกันวินาศภัย