รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. นำสื่อมวลชน ในพื้นที่ 5 จังหวัด จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์มอบอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนกวนวันวิทยา อ.เมืองหนองคาย

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.40 น. ณ โรงเรียนกวนวันวิทยา ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย พล.ต.กฤษณะ วัชรเทศ รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. นำคณะ สื่อมวลชน และผู้แทนสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร บึงกาฬ และจังหวัดเลย ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์มอบอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนกวนวันวิทยา โดยมี นางช่อทิพย์ สร้อยสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกวนวันวิทยา นำคณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

พล.ต.กฤษณะ วัชรเทศ รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. กล่าวว่า ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ศปป.1 กอ.รมน.) มีนโยบายให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและมีสภาพแวดล้อมที่ห่างไกลจากตัวเมือง เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ได้รับโอกาสทางสังคมเช่นเดียวกับโรงเรียนที่อยู่ในเมือง โดยเฉพาะด้านสุขภาพร่างกาย ที่เด็กนักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่เสมอ ดังนั้นศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ศปป.1 กอ.รมน.)

จึงได้เดินทางมาส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมทางด้านการกีฬากับนักเรียน และให้นักเรียนใช้ออกกำลังกายในช่วงพัก ซึ่งนอกจากจะได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ยังได้ความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจให้แก่กัน นอกจากนี้หากทางโรงเรียนกวนวิทยา ขาดแคลนในด้านอื่นๆ ทาง ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ศปป.1 กอ.รมน.) ก็พร้อมให้การสนับสนุนโรงเรียนในทุกด้าน เพื่อประโยชน์ของนักเรียน โรงเรียน และชุมชนต่อไป

ด้าน นางช่อทิพย์ สร้อยสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกวนวันวิทยา กล่าวว่า ในนามของโรงเรียนกวนวันวิทยา รู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจะร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม เป็นคนเก่ง และมีความสุข

สำหรับโรงเรียนกวนวันวิทยา เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจำนวน 74 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 15 คน มี นายธเนตร มีรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ทั้งนี้ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ศปป.1 กอ.รมน.) ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ที่โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อต่อต้านกระแสข่าวลือ และป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งของสังคมอันเนื่องมาจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ โดยพบปะและสร้างสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในรูปแบบการเสวนา หัวข้อ “สื่อมวลชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสื่อมวลชนต่างๆ และการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังและแจ้งเตือน เพื่อต่อต้านกระแสข่าวลือต่างๆ อย่างไร” และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนกวนวันวิทยา ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้น

โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สื่อมวลชน และผู้แทนสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร บึงกาฬ และจังหวัดเลย โดยมี พลโท กนก ภู่ม่วง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ผอ.ศปป.1) เป็นประธานพบปะสื่อมวลชน พร้อมบรรยายภารกิจ บทบาท หน้าที่ ของ ศปป.1 กอ.รมน. และบทบาทของสื่อมวลชนในการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ทีผ่านมา.

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน