กองกำลังกะเหรี่ยง BGF จัดงานครบรอบ 9 ปี แห่งการก่อตั้ง นายกรัฐมนตรีรัฐกะเหรี่ยงร่วมงาน ลั่นเดินหน้าพัฒนาสันติภาพแห่งสหภาพเมียนมา

พลจัตวา อ่องไป่อู ผู้บัญชาการสูงสุดกองกำลังพิทักษ์ชายแดน- BGF เดินทางมาเป็นประธานร่วมงานพิธีสถาปนา กองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF ครบรอบ 9 ปี ที่กองบัญชาการกะเหรี่ยง BGF =ชายแดนไทย-เมียนมา ตรงข้ามบ้านวังผา ตำบลขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดย พ.อ.ซอ ชิตู่ ผู้บังคับการกองพล 999 ให้การต้อนรับและกล่าวราย โดย มี หน่วยรบพิเศษ กองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF ที่ 1017-1018-1019 และ 10290 เขตทหารที่ 2 และที่ 3 เดินสวนสนามแสดงแสนยานุภาพ

พลจัตวา อ่องไป่อู ผู้บัญชาการสูงสุดกองกำลังพิทักษ์ชายแดน- BGF กล่าวว่า เป็นเวลานานถึง 9 ปี และ ในห้วง 9 ปี ที่ผ่านมาหน่วยพิทักษ์ชายแดนของพวกเราได้ดำเนินการทั้งทางด้านความมั่นคงปลอดภัยในเขตรับผิดชอบ ทั้งทางด้านความสงบร่มเย็น ทั้งทางด้านการพัฒนาท้องถิ่น และการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภาษาเท่าที่สามารถจะกระทำได้ การที่พวกเราได้ดำเนินการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของท้องถิ่น งานด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเวลานานถึง 9 ปีเต็ม ที่พวกเราสามารถยืนหยัดอยู่มาได้เป็นเวลานานถึง ๙ ปีเต็มก็เพราะได้รับคำแนะนำจากกองทัพ การสนับสนุนให้กำลังใจจากประชาชน ความร่วมมือจากกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์พี่น้องจึงอยากให้พี่น้องประชาชนชาติพันธุ์เผ่าต่างๆ ได้รับทราบและเข้าใจตามนี้ ตามที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ทุกประเทศในโลกย่อมมีตำรวจชายแดน หรือหน่วยทหารคอยให้การดูแลรักษาไม่ให้สามารถรุกล้ำข้ามเขตเข้ามาได้ง่ายๆ ประเทศเมียนมก็เช่นกันเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของอาณาเขตของตนเองจึงได้เริ่มก่อตั้งหน่วยพิทักษ์ชายแดนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 เป็นต้นมา

การก่อตั้งดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนให้กองกำลังชาติพันธุ์ติดอาวุธ ที่ลงนามยุติการสู้รบกับกองทัพแล้วผันตัวเองมาเป็นทหารอาสาสมัคร และทหารหน่วยพิทักษ์ชายแดนทำหน้าที่ในการรักษาความสงบบริเวณพื้นที่ชายแดนของบ้านเมือง รัฐกะเหรี่ยงของพวกเราก็เช่นกัน กองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ลงนามยุติการสู้รบกับกองทัพแล้ว และเราได้รับปรับเปลี่ยนเป็นหน่วยพิทักษ์ชายแดน (BGF) ในลักษระตำรวจชายแดน เพื่อทำหน้า ที่ดีให้กับชนชาวกะเหรี่ยงต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ของหน่วยพิทักษ์ชายแดนรัฐกะเหรี่ยงของพวกเราคือ 1. ความมั่นคงปลอดภัย และความสงบร่มเย็นของบ้านเมือง , 2. ความสงบร่มเย็นและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของพวกเรา, 3. สนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และทำงานเพื่อการพัฒนา , 4. เพื่อส่งเสริมระดับความเป็นอยู่ของชนเผ่าตัวเอง , 5. ส่งเสริมการศึกษา และแนวคิดสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และ 6. เพื่ออนุรักษ์ปกป้องประเพณี วัฒนธรรม ภาษาของชาติพันธุ์ประจำท้องถิ่นของตนเองไม่ให้สูญหาย

รายงานข่าวแจ้งว่าในพิธีสถาปนา กองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF ครบรอบ 9 ปี ได้มี บุคคลสำคัญ ฝ่ายชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง และผู้นำฝ่ายรัฐบาลเมียนมา รัฐกะเหรี่ยง เช่น นางขิ่น ทวยมิ้น นายกรัฐมนตรีรัฐกะเหรี่ยง และผู้นำทหารรัฐบาลเมียนมา และผู้นำชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง รวมทั้งประชาชนชาวกะเหรี่ยง ไปร่วมงาน นับ 1,000 คน พ.อ.ซอชิดตู่ ผบ.พล 999 ได้มอบโล่ รางวัลต่างๆให้กับผู้นำชาวกะเหรี่ยง ที่ร่วมจัดกิจกรรม และ ยังมอบเงินสดจำนวนหลายสิบล้านบาท (400 แสนล้านจั๊ต) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา ในรัฐ มอญ และรัฐกะเหรี่ยง

ทางด้านพันเอกซอ ชิตู่ กล่าวว่า จะเดินหน้าร่วมกับรัฐบาล เพื่อพัฒนาประเทศเมียนมา และจะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นตามแนวชายแดนเมียนมา ให้หมดทั่วประเทศ