หลังพบยอดปรับน้อยมาก สวนทางคนทำผิด บอกทำอย่างนี้น่าจะดีขึ้นกว่า ป้องเกิดอุบัติเหตุบนทางเท้าซ้ำซาก

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานติดจามนโยบายของผู้ว่าฯกทม.ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ โดยกล่าวว่า จากรายงานยอดจับปรับผู้กระทำผิดจอด/ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้ ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ที่ฝ่าฝืนกระทำผิด เนื่องจากยังมีการพบเห็นผู้กระทำผิดอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ฝ่ายเทศกิจของสำนักงานเขตต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด จริงจัง นอกจากตั้งโต๊ะจับปรับตามจุดต่างๆ แล้ว ให้สำนักงานเขตทำงานเป็นแบบเชิงรุก เช่น ออกตรวจหากพบผู้กระทำผิดก็ให้จับปรับเลยทันที เพื่อป้องปรามไม่ให้มีผู้กระทำผิดเพิ่ม ซึ่งน่าจะช่วยให้การดำเนินงานเห็นผลชัดเจนมากขึ้น  ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้ใช้ทางเดินเท้าถูกรถชนแล้วมาแก้ปัญหาภายหลัง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance