วันที่ว่า 20 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายพิทักษ์ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน มหกรรมมรดกปัตตานีมรดกอาเซียน ประจำปี 2562 งานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 และการจัดการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ และแข่งขันมวยไทยรุ่นเยาวชน ครั้งที่ 2 นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี นายกสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี และผู้จัดโครงการอาหารปลอดภัย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีพร้อมแถล่งข่าวครั้งนี้ด้วย

การจัดมหกรรมครั้งนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี และสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี จัดงานขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่รู้จักและมีความแปลกใหม่น่าสนใจ อันจะเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสู่ภายนอก และเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่

งานมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน และเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์ ครั้งที่ 18 จะจัดขึ้น ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ริมแม่น้ำปัตตานี ถนนสายบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคมนี้ ระยะเวลา 5 วัน การจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งตามแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี และเพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ "ต้นแบบเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าและครบวงจร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ การค้า การท่องเที่ยว และบริการเชื่อมโยงนานาชาติเป็นสังคมแห่งความหลากหลายที่น่าอยู่ และสันติสุข" และงานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นได้ เพื่อร่วมยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาคนภายนอก

ในงานยังมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม อาหาร 3วัฒนธรรม ( มาลายู พุทธ จีน) รวมทั้งอาหารอาหารพื้นบ้านต่างๆอีกด้วย ถือว่างานนี้เป็นงานที่เสริมสร้างความเป็นหนึ่งในความหลากหลายทั้งประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่รวมถึงอาหารการกิน เชื่อว้าเป็นงานหนึ่งที่จะร่วมกันสร้างานสังคมสันติสุขได้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน