วันที่ 19 ส.ค.2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 โรงพยาบาลหนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า โครงการนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และโรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นและเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

รวมถึงเพื่อให้ความสนับสนุนด้านวิชาการแก่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค โดยระดมศัลยแพทย์ตกแต่ง ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลอาสาสมัครจากที่ต่างๆ รวมทั้งหน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ป่วยปากแหว่ง 11 คน ผู้ป่วยเพดานโหว่ 1 คน ผู้ป่วยปากแหว่า+เพดานโหว่ 43 คน ผู้ป่วยนิ้วติด นิ้วเกิน นิ้วล็อก 60 คน ผู้ป่วยแผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 15 คน และผู้ป่วยอื่นๆ 98 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 226 คน

ทั้งนี้โรคปากแหว่งเพดานโหว่เป็นความพิการของใบหน้าแต่กำเนิดที่พบมากที่สุด โดยมีอัตราการเกิดความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ประมาณ 1 ต่อ 650 ของทารกเกิดมีชีพ และความพิการเพดานโหว่ ประมาณ 1 ต่อ 2,500 ต่อทารกเกิดมีชีพ ความพิการนี้ทำให้ทารกมีความยากลำบากในการดูดนม และรับประทานอาหาร มีการสำลักอาหาร ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น ปอดบวม หูน้ำหนวก ในด้านการออกเสียงลักษณะเสียงขึ้นจมูกทำให้พูดไม่ชัด และรูปลักษณ์ภายนอกที่พิการเป็นปมด้อย ก่อให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิตในสังคม.

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน