ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่อง "Spirit of Phutai Kalasin" มีเนื้อหาหาเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมือง จ.กาฬสินธุ์ ถ่ายทอดจิตวิญญาณผ้าทอพื้นเมืองสู่คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์

รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ดำเนินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ และได้แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานจากหน่วยงานและองค์กรทั้งภายในและภายนอก เพื่อร่วมกันทำงานโดยได้เน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัติกรรม ที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผ่านแผนงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

“การดำเนินงานในปี 2562 ช่วงไตรมาส 1-3 ทางโครงการได้ดำเนินงานพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองกาฬสินธุ์ตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยระยะปลายน้ำเน้นการส่งเสริมการตลาด และการสื่อสารสาธารณะในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอพื้นเมือง โดยเฉพาะการผลิตสารคดีและภาพยนตร์สั้น โดยใช้ศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์”รศ.จิระพันธ์กล่าว

อาจารย์ธีรนันท์ ขันตี หัวหน้าทีมผลิตสื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ และโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ กล่าวว่า เรื่องราวของภาพยนตร์ได้รับแรงบันดาลใจจากการพยายามออกแบบและพัฒนาผ้าทอพื้นถิ่นให้มีความร่วมสมัยควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิม ตามดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระประสงค์ให้ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์ จนเป็นที่รู้จักและสร้างชื่อให้กับจังหวัดมาจนถึงปัจจุบัน ที่กำลังขับเคลื่อนโดยโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการใช้ผ้าทอพื้นเมืองแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ ซึ่งเราพยามใช้ศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการทำงาน

ทั้งนี้ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "Spirit Of Phutai Kalasin" เขียนบทและกำกับภาพยนตร์โดยคุณ วีรพล คำสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ,อ.ธีรนันท์ ขันตี เป็นโปรดิวเซอร์ควบคุมการผลิต ผู้กำกับภาพ , ผศ.ดร.ปรีชา สาคร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ถ่ายทำโดย กลุ่ม E - san Shot Film และอำนวยการสร้าง โดย รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อักทั้งได้ที่ปรึกษา และแรงบัลดาลใจของเรื่อง โดย อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขานวัติกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก แม่คำสอน สระทองปราชญ์ด้านการทอผ้า ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ - ทอผ้า) ปี 2559 มาเป็นนักแสดงรับเชิญกิตติมศักดิ์ มีนักแสดงนำประกอบด้วย วันนิภา ศรีประไหม (บุ๋มบิ๋ม) กับตันวงแพรวาจีจี้ วงเกิร์ลกรุ๊ปอีสานจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ,เจตริน ศรีแพงมน (โอ๊ด)
อาจารย์ประพนธ์ เนียมสา อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ นักแสดงรับเชิญ Marcus Tyson (มาร์คัส ไทสัน) ครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาล 1 จากประเทศอังกฤษ

สำหรับภาพยนตร์สั้นเรื่อง "Spirit Of Phutai Kalasin" มีกำหนดเผยแพร่ในวันที่ 9 ก.ย.นี้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน