เพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า...

วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่คุณพุ่ม เจนเซน พระโอรส เนื่องในวาระคล้ายวันเกิด โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน โดยเสด็จด้วย

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงทรงเป็นประธานสงฆ์

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน